Universiteit Leiden

nl en

Opleidingscommissies

Elke opleiding heeft een eigen Opleidingscommissie (kleine OLC), bestaande uit docenten en studenten. Deze commissies adviseren het Onderwijsbestuur en de opleidingsdirecteur van de desbetreffende opleiding.

Iedere OLC vergadert een aantal keer per jaar over kwesties betreffende die opleiding. Daarbij komen in ieder geval de opleidingsjaarverslagen en evaluaties van de vakken van die opleiding aan de orde en, in samenhang daarmee, de inrichting van het curriculum en de kwaliteit van de opleiding.

Daarnaast komen de OLC’s minimaal zes maal per jaar bijeen in een gezamenlijke vergadering (grote OLC) voor onderwerpen die alle opleidingen betreffen, zoals de ‘Onderwijs en examenregelingen’ (OER), de kwaliteitsafspraken, de onderwijsprogramma’s en de onderwijs- en tentamenroosters.

Taken en bevoegdheden

  • Adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleidingen;
  • Adviseren over de (wijziging van de) Onderwijs- en Examenregeling van de desbetreffende opleiding;
  • Adviseren over onderwijs- en tentamenroosters;
  • Periodieke bespreking van de resultaten van de onderwijsevaluaties van vakken;
  • Adviseren over kwaliteitscriteria waaraan de opleiding moet voldoen, waaronder de onderwijsevaluaties;
  • Adviseren over eventuele herijking van het curriculum;
  • Adviseren over het opleidingsjaarverslag
  • Communiceren over de kwaliteit van de opleidingen naar studenten en docenten.

Ook weten wat het Onderwijsbestuur besprak?

Klik hier

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.