Universiteit Leiden

nl en

Commissies

Adviescommissie Onderwijs

De vaste commissie voor het onderwijs adviseert het faculteitsbestuur - gevraagd en ongevraagd - over allerlei aspecten van het facultaire onderwijsbeleid.

Adviescommissie Wetenschapsbeoefening

De commissie Wetenschapsbeoefening is de vaste adviescommissie voor onderzoeks- en leerstoelzaken.

Commissie Ethiek

De Commissie Ethiek bevordert ethisch onderzoek door advies te bieden over ethische vraagstukken en al het nieuwe onderzoek door medewerkers waarin ethische vraagstukken spelen, te toetsen. 

Commissie Onderzoeksaanvragen / Tweede Geldstroom

De commissie Tweede Geldstroom brengt aan schrijvers van onderzoekssubsidieaanvragen advies uit over hun concept-aanvragen.

Examencommissies

Elke opleiding heeft een examencommissie. De examencommissie ziet toe op naleving van de Onderwijs- en Examenregeling.

Opleidingsbesturen

Opleidingsbesturen zijn verantwoordelijk voor het opstellen en de goede uitvoering van het onderwijsprogramma van de opleidingen.

Opleidingscommissies

Opleidingscommissies bewaken de kwaliteit van het onderwijs, stellen eventuele knelpunten aan de orde en adviseren over de uitvoering en ontwikkeling van vakken, curricula en onderwijsbeleid.

Toelatingscommissies

Voor elke masteropleiding is er een toelatingscommissie. Deze bepaalt of een student tot die opleiding toegelaten kan worden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.