Universiteit Leiden

nl en

Commissies

Commissie Onderwijs

De vaste commissie voor het onderwijs adviseert het faculteitsbestuur - gevraagd en ongevraagd - over allerlei aspecten van het facultaire onderwijsbeleid.

Commissie Wetenschapsbeoefening

De commissie Wetenschapsbeoefening is de vaste adviescommissie voor onderzoeks- en leerstoelzaken.

Commissie Tweede Geldstroom

De commissie Tweede Geldstroom brengt aan schrijvers van onderzoekssubsidieaanvragen advies uit over hun concept-aanvragen.

Examencommissies

Elke opleiding heeft een examencommissie. De examencommissie ziet toe op naleving van de Onderwijs- en Examenregeling.

Toelatingscommissies

Voor elke masteropleiding is er een toelatingscommissie. Deze bepaalt of een student tot die opleiding toegelaten kan worden.

Opleidingsbesturen

Opleidingsbesturen zijn verantwoordelijk voor het opstellen en de goede uitvoering van het onderwijsprogramma van de opleidingen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie