Universiteit Leiden

nl en

Kiesstelsel

De Universiteit Leiden kent zowel het lijstenstelsel als het personenstelsel voor verkiezingen. Medezeggenschapsraden bepalen zelf welk stelsel zij hanteren.

Lijstenstelsel

In het lijstenstelsel staan de lijsten centraal. De kiezer stemt op één kandidaat van één lijst. Door de keuze voor een kandidaat wordt dus tevens een keuze gemaakt uit de lijsten.

Lijstenstelsel Zetels personeel Zetels studenten
Universiteitsraad 8 8
Faculteit Geesteswetenschappen (studentgeleding) - 9
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 7 7
Faculteit Sociale Wetenschappen 7 7
Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen 7 7

Personenstelsel

In het personenstelsel staan individuele kandidaten centraal. De kiezer brengt meerdere stemmen uit. Als er bijvoorbeeld 5 zetels te verdelen zijn, dan brengt de kiezer 5 stemmen uit. De kandidaten met het meeste aantal stemmen worden verkozen. 

Personenstelsel Zetels personeel Zetels studenten
Faculteit der Archeologie 3 3
Faculteit Governance and Global Affairs 4 4
Faculteit Geesteswetenschappen (personeelsgeleding) 9 -
Studentenraad LUMC - 7
Dienstraden - -
Dienstraad Zetels personeel Zetels studenten
Bestuursbureau 5 -
Expertisecentrum SOZ 5 -
Expertisecentrum ISSC 5 -
Expertisecentrum ASSC 4 -
Expertisecentrum Vastgoed 3 -
Universitaire Bibliotheken Leiden 5 -
Universitair Facilitair Bedrijf 7 -
ICLON 5 -
Afrika Studiecentrum Leiden 4 -
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.