Universiteit Leiden

nl en

Afdeling Human Resources FGW

De Afdeling Human Resources (HR) van de Faculteit der Geesteswetenschappen bestaat uit een hoofd HR, vijf HR-adviseurs en een afdelingssecretaris. Zij adviseren en ondersteunen het faculteitsbestuur en het management van de instituten en stafafdelingen van de faculteit over HR-beleid, organisatieontwikkeling en personeelsplanning, arbeidsvoorwaarden, functiewaardering, ontslagprocedures en regelgeving. Daarnaast dragen zij zorg voor de uitvoering, monitoring en evaluatie van universitair HR-beleid en ontwikkeling van aanvullend HR-beleid op facultair niveau, de coördinatie van de vacatures en de procesbewaking bij langdurige ziekte van medewerkers. Individuele medewerkers kunnen zich tevens voor advies op gebied van HR-zaken (bijvoorbeeld loopbaanontwikkeling) wenden tot de HR-adviseurs.

PSSC

Voor administratieve vragen kunnen medewerkers en leidinggevenden terecht bij de personeelsadministratie, het Personnel Shared Service Centre (PSSC). Het PSSC is per telefoon en mail bereikbaar via het PSSC Servicepunt. Informatie over salaris, arbeidsvoorwaarden, verlof en overige personele regelingen is te vinden op de universitaire website.

HR Serviceplein

Het doorgeven van dienstverbanden en mutaties en ziek- en betermeldingen is mogelijk via het HR Serviceplein.

Naam Werkvelden
Annemiek Hogendorp (afdelingshoofd) Faculteitsbestuur (incl. bestuurssecretariaat) en afdeling Human Resources
Marlous Dekker (HR-adviseur) Afdeling Communicatie & Marketing (C&M), afdeling Onderwijs- en Studentzaken (OSZ) en Urban Studies
Else Speelman (HR-adviseur) Afdeling Beleids- en Bestuursondersteuning (BBO) en afdeling Informatisering en Facilitaire Zaken (IFZ)
Ingrid Janssen (HR-adviseur) Instituut voor Geschiedenis (LUIH) en afdeling Onderwijs- en Studentzaken (OSZ)
Marion Sluijs (HR-adviseur) Centre for the Arts in Society (LUCAS), Nederlands Instituut Marokko (NIMAR), Instituut voor Wijsbegeerte, Academie der Kunsten (ACPA)
Brigitte Heming (HR-adviseur) Institute for Area Studies (LIAS), Centre for Linguistics (LUCL), International Studies , Afrika Studiecentrum (ASC) en Afdeling Financieel Economische Zaken (FEZ)

Jeanine Kientz-Rosheuvel (afdelingssecretaris)

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.