Universiteit Leiden

nl en

Uitslag verkiezingen 2024

De uitslagen van de universitaire verkiezingen 2024:

Universiteitsraad

Personeelsgeleding Universiteitsraad
Studentengeleding Universiteitsraad

Studentengeledingen Faculteitsraden

Archeologie
Governance and Global Affairs
Rechtsgeleerdheid
Sociale Wetenschappen
Wiskunde- en Natuurwetenschappen

LUMC

Voor de Studentenraad van het LUMC zijn geen verkiezingen gehouden, omdat er minder kandidaten dan zetels zijn. Bekijk het proces-verbaal LUMC.

Geesteswetenschappen

De verkiezingen voor de studentengeleding van de Faculteit der Geesteswetenschappen zou opnieuw plaatsvinden. Op verzoek van de studentenpartijen heeft dit geen doorgang gevonden en is de zetelverdeling op 13 mei 2024 alsnog vastgesteld bij besluit van het Centrale Stembureau.

Personeelsgeledingen Faculteitsraden

Voor de tussentijdse verkiezing van Faculteitsraad Geesteswetenschappen, geleding personeel, zijn de leden direct benoemd. Bekijk het proces-verbaal Geesteswetenschappen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.