Universiteit Leiden

nl en

Universiteitsraad

De Universiteitsraad is een democratisch gekozen medezeggenschapsorgaan waarin studenten en medewerkers van de universiteit samen zijn vertegenwoordigd. De Raad bestaat uit acht personeelsleden en acht studentleden, afkomstig van verschillende faculteiten en ondersteunende diensten. Momenteel kent de Universiteit Leiden twee personeelspartijen: FNV Overheid en PhDoc. Daarnaast zijn er vier studentenpartijen: Christelijke Studentenfractie Leiden (CSL), The Democratic Students Party (DSP), Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS) en Ondernemende Studenten Leiden (ONS Leiden).

Wat doet de Universiteitsraad?

De Universiteitsraad volgt het College van Bestuur kritisch, geeft gevraagd en ongevraagd advies en beslist mee over belangrijke onderwerpen. Dit gaat veelal om onderwerpen die studenten en medewerkers direct raken, zoals onderwijskwaliteit, nieuwe gebouwen of duurzaamheid. Om het perspectief van studenten en medewerkers te laten horen, vergadert de Universiteitsraad regelmatig met het College van Bestuur, nodigt hij experts uit en legt hij werkbezoeken af.

Het harmoniemodel

Het is typerend voor de Leidse universitaire medezeggenschap dat voor ieder onderwerp, ongeacht de al dan niet formeel toegewezen bevoegdheden, het oordeel van de Universiteitsraad door het College van Bestuur als zwaarwegend wordt gezien. Er wordt in alle gevallen naar gestreefd om tot consensus te komen.

Actief worden in de Universiteitsraad?

Elk voorjaar bepalen studenten wie er namens hen in de Universiteitsraad actief wordt. Medewerkers doen dit iedere twee jaar. Ga naar een overzicht van de verkiezingen en meer informatie over hoe de kandidaatstelling in zijn werk gaat.

Uitslag verkiezingen Universiteitsraad 2019

Hieronder vindt u de uitslag en het opkomstpercentage van de universitaire verkiezingen 2019.

Bekijk de uitslag

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie