Universiteit Leiden

nl en

Universiteitsraad

De Universiteitsraad is een democratisch gekozen medezeggenschapsorgaan waarin studenten en medewerkers van de universiteit samen zijn vertegenwoordigd. De Raad bestaat uit acht personeelsleden en acht studentleden, afkomstig van verschillende faculteiten en ondersteunende diensten. Momenteel kent de Universiteit Leiden drie personeelspartijen en zes studentenpartijen.

Wat doet de Universiteitsraad?

De Universiteitsraad volgt het College van Bestuur kritisch, geeft gevraagd en ongevraagd advies en beslist mee over belangrijke onderwerpen. Dit gaat veelal om onderwerpen die studenten en medewerkers direct raken, zoals onderwijskwaliteit, nieuwe gebouwen of duurzaamheid. Om het perspectief van studenten en medewerkers te laten horen, vergadert de Universiteitsraad regelmatig met het College van Bestuur, nodigt hij experts uit en legt hij werkbezoeken af. Maandag is de vaste vergaderdag van de Universiteitsraad.

Het harmoniemodel

Het is typerend voor de Leidse universitaire medezeggenschap dat voor ieder onderwerp, ongeacht de al dan niet formeel toegewezen bevoegdheden, het oordeel van de Universiteitsraad door het College van Bestuur als zwaarwegend wordt gezien. Er wordt in alle gevallen naar gestreefd om tot consensus te komen.

Actief worden in de Universiteitsraad?

Elk voorjaar bepalen studenten wie er namens hen in de Universiteitsraad actief wordt. Medewerkers doen dit iedere twee jaar. Lees hier over de verkiezingen en hoe een kandidaatstelling in zijn werk gaat.

Zoals beschreven in de Richtlijn Taalbeleid, is de gesproken taal in de medezeggenschap het Nederlands. De Universiteitsraad vindt het belangrijk dat niet-Nederlandssprekenden toegang hebben tot de medezeggenschap. Daarom heeft hij een ‘Werkwijze Interne Taalvoorzieningen’ ontworpen voor raadsleden die het Nederlands niet machtig zijn.
De Universiteitsraad heeft deze brief geschreven over de evaluatie van de taalvoorzieningen voor de medezeggenschap in mei 2022.

Uitslag verkiezingen Universiteitsraad 2023

Hieronder vind je de uitslag en het opkomstpercentage van de universitaire verkiezingen 2023.

Bekijk de uitslag
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.