Universiteit Leiden

nl en

Taalbeleid Universiteit Leiden

Doelgroep
Medewerkers | Studenten
Categorie
Bestuur en beheer | Onderwijs | Onderzoek | P&O
Type
Gedragscode
Organisatie
Universiteit Leiden

Met de richtlijn taalbeleid streeft de universiteit een consistent taalbeleid na. De richtlijn is opgesteld aan de hand van zes thema’s: onderwijstaal, taalvaardigheid docenten, taalvaardigheid medewerkers, werving van nieuwe medewerkers, communicatie en het bestuurlijke circuit.

Tweetalige universiteit

De Universiteit Leiden speelt een belangrijke rol in het behoud en de ontwikkeling van de Nederlandse taal, vooral ook als wetenschapstaal. Daarnaast wil de universiteit een belangrijke rol spelen in de mondiale wetenschap. Momenteel is het Engels de belangrijkste voertaal in de wetenschap. Het streven is daarom om zo veel mogelijk twee talen te gebruiken: Nederlands én Engels. 

Onderwijstaal

Vrijwel alle opleidingen zijn Nederlandstalig of Engelstalig. De voertaal van alle opleidingen is vastgelegd in het Leids Register van Opleidingen. In de gedragscode voertaal zijn afspraken gemaakt over het onderwijs, de toetsing en examinering. 

Taalvaardigheid medewerkers

Voor de taalvaardigheid van medewerkers gelden de volgende uitgangspunten:

  • Docenten die Engelstalige vakken verzorgen beschikken over een Engels taalniveau dat minimaal overeenkomt met niveau C1.
  • Van internationale docenten die in het Nederlands doceren wordt niveau C1 verwacht. 
  • Van andere medewerkers wordt minimaal een passieve kennis van het Nederlands verwacht.
  • We vermelden bij alle vacatures de taaleis.

Taalvaardigheid studenten

Voor de taalvaardigheid van studenten gelden de volgende uitgangspunten:

  • Studenten kunnen erop rekenen dat hun docenten goed Engels en Nederlands spreken.
  • Bachelorstudenten kunnen hun Engelse taalvaardigheid toetsen en waar nodig vergroten.
  • Internationale studenten kunnen hun Nederlandse taalvaardigheid vergroten met een online cursus voordat zij in Nederland aankomen en taalcursussen volgen in Leiden en Den Haag als ze hier wonen.

Communicatie

Met betrekking tot communicatie vanuit de universiteit gelden de volgende uitgangspunten:

  • De informatie over de opleiding is in de taal van de opleiding.
  • Bestuur en medezeggenschap zijn in het Nederlands.
  • De publieke uitingen van de universiteit zijn tweetalig.

Meer over het taalbeleid met betrekking tot communicatie vindt u op de medewerkerswebsite.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.