Universiteit Leiden

nl en

International Institute for Asian Studies

Het 'International Institute for Asian Studies' (IIAS) is een mondiaal onderzoeksinstituut voor de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen en kennisuitwisselingsplatform, gevestigd aan de Universiteit Leiden, Nederland. Het IIAS beoogt bij te dragen aan een beter, meer geïntegreerd begrip van hedendaagse Azië. Daarnaast verkent het nieuwe inzichten en methoden op gebied van Aziëstudies in een veranderende mondiale context. Het doet dit door middel van een breed scala aan activiteiten op het gebied van onderzoek, onderwijs, publicaties, kennisdeling, netwerkontwikkeling, institutionele ondersteuning en diensten aan de gemeenschap buiten de academische wereld.

Het IIAS initieert, bevordert en verspreidt met name interdisciplinair, trans-sectoraal onderzoek en analyse over Azië, dat in samenwerking met Aziatische en andere internationale partners tot stand komt. Het instituut beoogt op die manier bij te dragen aan cultureel en sociaal geïnformeerde, beleidsrelevante kennis over/in/met Azië en zijn plaats in de wereld.

Het IIAS (co-)organiseert het hele jaar door conferenties en andere evenementen, waaronder de ‘International Convention of Asia Scholars’ (ICAS), het grootste wereldwijde forum voor kennisuitwisseling over Azië door wetenschappers en het maatschappelijke middenveld. Het instituut ontvangt elk jaar een groot aantal gastonderzoekers. Het beheert een boekpublicatieprogramma en brengt driemaal per jaar een publicatie uit over Azië-studies (‘The Newsletter’) met bijdragen van academici en andere deskundigen uit de hele wereld.

Zie voor meer informatie de website van IIAS.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.