Universiteit Leiden

nl en

Strategie 2023 - 2027

Een instituut met vooraanstaand onderzoek en onderwijs dat een verschil in de maatschappij weet te maken

Dat is het Instituut Psychologie, en daar willen we aan blijven werken. Dit doen we in een maatschappelijke context vol kansen maar ook uitdagingen. Gedragsvraagstukken stonden nog nooit zo in de belangstelling. Tegelijkertijd zijn ook de universitaire wereld en de wereld om ons heen volop in beweging. Om de kansen optimaal te benutten en de uitdagingen het hoofd te bieden, willen we de koers bepalen voor een toekomstbestendig instituut. Daarom presenteren we hierbij onze gezamenlijke strategie, die in overleg met alle medewerkers tot stand is gekomen en waarin de richting van ons Instituut Psychologie is aangegeven voor de komende vijf jaar.

We hebben voor de komende jaren vijf strategische speerpunten geformuleerd, gebaseerd op de Leidse academische kernwaarden: verbindend, vernieuwend, verantwoordelijk en vrij. Deze strategische speerpunten zijn leidend in ons werk.

1. Eén Instituut
– Een verbindende en transparante organisatie

We bouwen verder aan één gezamenlijk instituut en streven naar een efficiënte en doelmatige organisatie waarin onderwerpen als transparantie, diversiteit, inclusie en samenwerking centraal staan, zowel intern als extern.

2. Erkennen, Waarderen en Inspireren
– Gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerking

We streven naar een werkomgeving waarin iedereen optimaal functioneert. Student, medewerker, leidinggevende: elk van ons draagt bij aan en profiteert van een instituut waar je gezond, veilig, open en inspirerend kunt werken. Een werkomgeving waarin studenten en medewerkers zich op verschillende manieren kunnen ontwikkelen. We besteden aandacht aan het erkennen en waarderen van ieders verschillen en identiteiten. 

3. Open Science
– Een open transparante academische cultuur

We onderstrepen de waarde en het belang van open science. Kenniscreatie voor onderzoek en onderwijs vindt op een toegankelijke en transparante manier plaats. Een open, inclusieve, collegiale en transparante werkomgeving bevordert wetenschappelijke samenwerking van hoge kwaliteit, constructieve input in een vroeg stadium en output die waardevol is voor de wetenschap en de samenleving. 

4. Een sterke discipline als basis voor interdisciplinariteit
– Interdisciplinariteit stimuleren voor onderzoek en onderwijs

We versterken de samenhang tussen fundamenteel en toegepast onderzoek en onderwijs. Dit is de basis van ons instituut. Tegelijkertijd stimuleren we interdisciplinariteit op het gebied van onderzoek en onderwijs voor de huidige maatschappelijke uitdagingen.

5. Translationeel Onderzoek en Onderwijs
– Van fundamentele kennis naar toepassingen

van onafhankelijk onderzoek en onderwijs met zowel academische als maatschappelijke impact. Daarvoor gebruiken we geavanceerde technologieën en methoden. De kennis dragen we uit en verbinden we met de maatschappij, onder meer in verschillende expertisecentra binnen het instituut.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.