Universiteit Leiden

nl en

Commissie Ethiek

De Commissie Ethiek geeft bindend advies over ethische vraagstukken in het onderzoek. Op basis van de checklist dienen onderzoekers te bepalen of hun onderzoek ter toetsing voorgelegd dient te worden aan deze commissie.

De commissie toetst geen onderzoek dat uitgevoerd wordt door studenten. De begeleider/docent is verantwoordelijk voor het beoordelen of onderzoek door studenten ethisch aanvaardbaar is.

Subsidievoorstellen worden niet door de Commissie Ethiek beoordeeld. Enkel onderzoek waar financiering voor beschikbaar is (in het geval van externe financiering, dus na toekenning van de subsidie) kan aan de commissie voorgelegd worden.

Checklist

Download de checklist (pdf)

Meer over de Commissie Ethiek

Zie de website van de Faculteit der Geesteswetenschappen:

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.