Universiteit Leiden

nl en

Leidse Academische Gemeenschap

Lees hier het verkiezingsprogramma 2024

Wat willen we?

Wat we willen is eigenlijk heel simpel: een gezonde Leidse Academische Gemeenschap waarin alle leden – studenten en medewerkers, wetenschappelijk en ondersteunend – zich thuis voelen en waar je stem gehoord wordt.

Onze uitgangspunten

Daartoe zetten we ons in voor onder meer de volgende punten in willekeurige volgorde:

 • Een gezonde werkdruk.
 • Onafhankelijkheid, zowel als universiteit (Praesidium Libertatis, ook als er tegenwind is) als als medewerker om zonder beïnvloeding onderzoek, onderwijs, en outreach te kunnen doen. En als student om zo te kunnen studeren. En voor eenieder om zich vrijelijk te kunnen uiten zoals het een medewerker of student van de Leidse universiteit betaamt.
 • Sterke medezeggeschap.
 • Voldoende financiering (ja, we gaan daarvoor ook naar Den Haag al valt dit buiten het bestek van de Universiteitsraad).
 • Een (veel) plattere, (veel) minder hierarchische organisatie.
 • Een universiteit die in daad uitdrukt wat het met de mond belijdt.
 • Eerlijke inschatting van en beloning voor gedaan werk.
 • Een einde aan de tijdelijke contracten en de daarmee gepaard gaande uitbuiting van tijdelijk aangestelde collega’s. Onze stelregel is een vaste aanstelling als het werk structureel is. 
 • Samengaan van verantwoordelijkheid en autoriteit: als je verantwoordelijk bent voor het werk, heb je ook autoriteit om het invulling te geven.
 • Een gemeenschap die een duurzame toekomst realiseert door vandaag verantwoordelijk te handelen. Duurzaamheid in onderwijs, onderzoek en outreach staat bovenaan.
 • Een academische gemeenschap die met de tijd meegaat (denk bijvoorbeeld aan digitalisering en duurzaamheid), maar die haar tradities niet vergeet (maar ze wel aanpast als dat zo uitkomt).
 • Een universiteit die voor iedereen die het kan en wil toegankelijk is en verwelkomt. Als je naar Leiden komt ben je lid van de Leidse academische gemeenschap en dat is het enige dat zou moeten tellen. Afkomst, achtergrond, uiterlijk, geaardheid, identiteit, geloof, gender en al wat dies meer zij staan daar los van. We weten heel goed dat dat niet zo is, maar daar willen we naartoe.

We realiseren ons dat:

 • Leiden een diverse universiteit is. Dat houdt ook in dat maatregelen die goed uitpakken voor de ene faculteit dat misschien niet doen voor een andere. Dat moet altijd deel van de besluitvorming zijn. En kan betekenen dat je dan besluit iets niet of anders te doen. 
 • We een gemeenschap zijn waar debat mag knetteren en diverse wetenschappelijke meningen kunnen, moeten en mogen bestaan. Echter, we dragen er ook zorg voor dat studenten en medewerkers zich veilig voelen om deel te nemen aan dat debat. 
 • We een gemeenschap zijn die uit studenten, wetenschappelijke medewerkers en medewerkers die onderzoek, onderwijs, en outreach mogelijk maken, bestaan.

Contact

We zien er naar uit om van je te horen. Neem gerust contact op met Mark Dechesne of Timothy de Zeeuw met enige vragen of opmerkingen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.