Universiteit Leiden

nl en

Planning verkiezingen 2019

Van 8 tot en met 11 april 2019 worden de universitaire verkiezingen gehouden. In die periode kunt u online stemmen voor de leden van de studentengeleding van de Universiteitsraad, de studenten- en personeelsgeledingen van alle Faculteitsraden en de Studentenraad LUMC. Er zijn ook verkiezingen voor de Dienstraden van ASCL, Bestuursbureau, ICLON, ISSC, SOZ, UBL,UFB en Vastgoed.

Tijdpad

4 maart
Peildatum en vaststelling kiezersregisters. Op deze dag wordt vastgesteld wie er mogen kiezen en wie zich kandidaat mogen stellen.
5-6 maart
  • Kandidaatstelling indienen. Als u een functie in de medezeggenschap wilt vervullen, moet u zich op 5 of 6 maart kandidaatstellen op het stembureau.
  • Controleren kiezersregister. Op deze dagen kan op het stembureau gecontroleerd worden of u op de juiste wijze geregistreerd staat voor de verkiezingen. Mocht uw naam niet in het kiezersregister voorkomen, dan kunt u het stembureau verzoeken om het register te verbeteren. Het stembureau zal op 7 maart een besluit nemen over dit verzoek. Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen vier werkdagen beroep indienen. Een speciale commissie zal dan op 14 maart uitspraak doen.
7 maart
Op 7 maart besluit het stembureau of de kandidaatstellingen aan alle eisen voldoen. Is dat niet zo, dan hebben kandidaten de gelegenheid om de fouten te laten herstellen op 11 en 12 maart. Bent u het niet eens met het besluit over de kandidaatstelling, dan kunt u binnen vier werkdagen in beroep gaan. De beslissing op het beroep wordt op 21 maart bekend gemaakt.
8-11 april
Vanaf maandag 8 april 9.00 uur tot donderdag 11 april 16.00 uur kan er worden gestemd. Studenten en personeelsleden ontvangen hiervoor een e-mail, maar kunnen ook direct via de verkiezingsapp hun stem uitbrengen.
16 april
Op 16 april zal de voorzitter van de Universiteitsraad de uitslag van de stemming bekendmaken. Tegen de uitslag kan beroep worden ingediend van 17 april tot en met 24 april 2019. De beslissing op een dergelijk beroep wordt dan tussen 18 en 30 april 2019 bekend gemaakt.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie