Universiteit Leiden

nl en

Planning verkiezingen 2020

Van 25 tot en met 29 mei 2020 worden de universitaire verkiezingen gehouden. In die periode kunt u online stemmen voor de leden van de Universiteitsraad, de studentgeleding van de Faculteitsraden en de Studentenraad LUMC. Er zijn ook tussentijdse verkiezingen voor de personeelsgeleding van de Faculteitsraad FGGA en de Dienstraad van Vastgoed.

Nieuwe data Universitaire Verkiezingen 2020

In verband met de maatregelen die zijn genomen rondom het Corona-virus is het oorspronkelijke schema komen te vervallen. Het nieuwe tijdpad vindt u hieronder.

Om alle processen rondom de verkiezingen in goede banen te leiden, is ervoor gekozen om voor een aantal procedures een langere termijn te hanteren. Zo kan de zorgvuldigheid worden bewaakt en hebben kandidaten voldoende tijd om zich kandidaat te stellen.

Alle formele handelingen zijn digitaal te verrichten. Het is dus niet nodig om naar de universiteit te komen om je kandidaat te stellen. Lees hier meer over de kandidaatstelling en de digitale formulieren.

Tijdpad

14 april
Peildatum en vaststelling kiezersregisters. Op deze dag wordt vastgesteld wie er mogen kiezen en wie zich kandidaat mogen stellen.
20 tot en met 24 april

Kandidaatstelling indienen.
Als u een functie in de medezeggenschap wilt vervullen, moet u zich tussen 20 en 24 april 
kandidaatstellen met een digitaal formulier. Dit formulier moet worden toegezonden aan het betreffende Stembureau. 

Controleren kiezersregister.
Op deze dagen kunt u het betreffende Stembureau verzoeken om te controleren u op de juiste wijze geregistreerd staat voor de verkiezingen. U dient hiervoor een e-mail vanuit uw uMail of ULCN-account te sturen aan het Stembureau. Aanvragen van andere emailaccounts worden in verband met privacyregelgeving niet in behandeling genomen.

Mocht uw naam niet in het kiezersregister voorkomen, dan kunt u het stembureau verzoeken om het register te verbeteren. Het stembureau zal uiterlijk 29 april een besluit nemen over dit verzoek. Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen vier werkdagen beroep indienen. Een speciale commissie zal dan zo spoedig mogelijk uitspraak doen.

29 april
29 april besluit het stembureau of de kandidaatstellingen aan alle eisen voldoen. Is dat niet zo, dan hebben kandidaten de gelegenheid om de fouten te laten herstellen op 30 april en 1 mei. Bent u het niet eens met het besluit over de kandidaatstelling, dan kunt u binnen vier werkdagen in beroep gaan. De beslissing op het beroep wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
25-29 mei
Vanaf maandag 25 mei 9.00 uur tot vrijdag 29 mei 16.00 uur kan er worden gestemd. Studenten en personeelsleden ontvangen hiervoor een e-mail, maar kunnen ook direct via de verkiezingsapp hun stem uitbrengen. U kunt stemmen voor de leden van de Universiteitsraad, de studentgeleding van de Faculteitsraden en de Studentenraad LUMC. Er zijn ook tussentijdse verkiezingen voor de personeelsgeleding van de Faculteitsraad FGGA en de Dienstraad van Vastgoed.
4 juni
Op 4 juni zal de voorzitter van de Universiteitsraad de uitslag van de stemming bekendmaken. De wijze waarop dat gebeurt zal nog bekend worden gemaakt. Tegen de uitslag kan binnen vier dagen beroep worden ingediend. De beslissing op een dergelijk beroep wordt dan volgens de daarvoor geldende termijnen bekend gemaakt.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.