Universiteit Leiden

nl en

Planning verkiezingen 2021

Van 17 tot en met 21 mei 2021 worden de universitaire verkiezingen gehouden. In die periode kun je online stemmen voor de studentleden van de Universiteitsraad, de student- en personeelsleden van de Faculteitsraden en de Studentenraad LUMC. Er zijn ook verkiezingen voor de Dienstraden.

Tijdpad

12 april
Peildatum en vaststelling kiezersregisters. Op deze dag wordt vastgesteld wie er mogen kiezen en wie zich kandidaat mogen stellen.
13 tot en met 16 april

Kandidaatstelling indienen
Als je een functie in de medezeggenschap wilt vervullen, moet je je tussen 13 en 16 april kandidaatstellen met een digitaal formulier. Stuur dit formulier aan het betreffende Stembureau. 

 

Controleren kiezersregister
Op deze dagen kun je het betreffende Stembureau verzoeken om te controleren of je op de juiste wijze geregistreerd staat voor de verkiezingen. Je moet hiervoor een e-mail vanuit je uMail of ULCN-account aan het Stembureau sturen. Aanvragen van andere e-mailaccounts worden in verband met privacyregelgeving niet in behandeling genomen.

Als je naam niet in het kiezersregister voorkomt, dan kun je het Stembureau verzoeken om het register te verbeteren. Het Stembureau neemt uiterlijk 22 april een besluit nemen over dit verzoek. Ben je het niet eens met dit besluit? Dan kun je binnen vier werkdagen beroep indienen. Een speciale commissie doet dan zo spoedig mogelijk uitspraak.

19 april 

19 april besluit het stembureau of de kandidaatstellingen aan alle eisen voldoen. Is dat niet zo, dan hebben kandidaten de gelegenheid om de fouten te laten herstellen op 20 en 21 april.

Ben je het niet eens met het besluit over de kandidaatstelling? Dan kun je binnen vier werkdagen in beroep gaan. Een speciale commissie doet dan zo spoedig mogelijk uitspraak.

17-21 mei
Vanaf maandag 17 mei 9.00 uur tot vrijdag 21 mei 16.00 uur kun je online stemmen. Studenten en medewerkers ontvangen hiervoor een e-mail, maar kunnen ook direct via de verkiezingsapp hun stem uitbrengen. Je kunt stemmen voor de studentleden van de Universiteitsraad, de student- en personeelsleden  van de Faculteitsraden en de Studentenraad LUMC. Er zijn ook verkiezingen voor de Dienstraden.
26 mei
Op 26 mei maakt de voorzitter van de Universiteitsraad de uitslag van de stemming bekend. De wijze waarop dat gebeurt wordt nog bekend gemaakt. Tegen de uitslag kan binnen vier dagen beroep worden ingediend. De beslissing op een dergelijk beroep wordt volgens de daarvoor geldende termijnen bekend gemaakt.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.