Universiteit Leiden

nl en

Planning verkiezingen 2023

Van 17 tot en met 20 april 2023 worden de universitaire verkiezingen gehouden. In die periode kun je online stemmen voor de studentengeleding van de Universiteitsraad, de personeels- en studentengeleding van alle Faculteitsraden, de studentenraad LUMC en de Dienstraden. 

Tijdpad

20 maart

Peildatum en vaststelling kiezersregisters. Op deze dag wordt vastgesteld wie er mogen stemmen en wie zich kandidaat mogen stellen.

21 en 22 maart

Kandidaatstelling indienen

Als je een functie in de medezeggenschap wilt vervullen, moet je je op 21 of 22 maart uiterlijk 16.00 uur kandidaatstellen met een digitaal formulier.

 

Controleren kiezersregister

Op deze dagen kun je het betreffende Stembureau verzoeken om te controleren of je op de juiste wijze geregistreerd staat voor de verkiezingen. Stuur hiervoor een e-mail vanuit je uMail of ULCN-account aan het Stembureau. Aanvragen vanaf andere e-mailaccounts worden in verband met privacyregelgeving niet in behandeling genomen.

 

Als je naam niet in het kiezersregister voorkomt, dan kun je het Stembureau verzoeken om het register te verbeteren. Het Stembureau neemt uiterlijk 23 maart een besluit over dit verzoek. Ben je het niet eens met dit besluit? Dan kun je van 24 tot en met 29 maart in beroep gaan. Een speciale commissie doet dan zo spoedig mogelijk uitspraak.

23 maart

Op 23 maart besluit het stembureau of de kandidaatstellingen aan alle eisen voldoen. Ben je het niet eens met het besluit over de kandidaatstelling? Dan kun je op 24 tot 29 maart in beroep gaan. Een speciale commissie doet dan zo spoedig mogelijk uitspraak.

 

Ook bestaat de mogelijkheid dat kandidaten de kans krijgen om op 24 en 27 maart eventuele fouten op de kandidaatstelling te herstellen. Op 28 maart neemt het stembureau daar dan een beslissing over. Van 29 maart tot en met 3 april kan je daar tegen in beroep gegaan.

17 tot en met 20 april

Vanaf maandag 17 april 7.00 uur tot donderdag 20 april 16.00 uur kun je online stemmen. Studenten en medewerkers ontvangen hiervoor een e-mail, maar kunnen ook direct via de verkiezingsapp hun stem uitbrengen. Je kunt stemmen voor de studentengeleding van de Universiteitsraad, de personeels- en studentengeleding van alle Faculteitsraden, de studentenraad LUMC en de Dienstraden.

21 april

Op 21 april maakt de voorzitter van de Universiteitsraad de uitslag van de stemming bekend. De wijze waarop dat gebeurt wordt nog bekend gemaakt. Tegen de uitslag kan binnen vier dagen beroep worden ingediend. De beslissing op een dergelijk beroep wordt volgens de daarvoor geldende termijnen bekend gemaakt.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.