Universiteit Leiden

nl en

Planning verkiezingen 2024

Van 22 tot en met 25 april 2024 worden de universitaire verkiezingen gehouden. In die periode kun je online stemmen voor de studenten- en personeelsgeleding van de Universiteitsraad, de studentengeleding van alle Faculteitsraden en de studentenraad LUMC. Er zal ook een tussentijdse verkiezing zijn voor het personeelsgeleding van de Faculteitsraad Geesteswetenschappen.

Tijdpad

25 maart

Peildatum en vaststelling kiezersregisters. Op deze dag wordt vastgesteld wie er mogen stemmen en wie zich kandidaat mogen stellen.

26 en 27 maart

Kandidaatstelling indienen

Als je een functie in de medezeggenschap wilt vervullen, moet je je op 26 of 27 maart uiterlijk 16.00 uur kandidaatstellen met een digitaal formulier.

Controleren kiezersregister

Op deze dagen kun je het betreffende Stembureau verzoeken om te controleren of je op de juiste wijze geregistreerd staat voor de verkiezingen. Stuur hiervoor een e-mail vanuit je uMail of ULCN-account aan het Stembureau. Aanvragen vanaf andere e-mailaccounts worden in verband met privacyregelgeving niet in behandeling genomen.

Als je naam niet in het kiezersregister voorkomt, dan kun je het Stembureau verzoeken om het register te verbeteren. Het Stembureau neemt uiterlijk 28 maart een besluit over dit verzoek. Ben je het niet eens met dit besluit? Dan kun je van 29 maart tot en met 3 april in beroep gaan. Een speciale commissie doet dan zo spoedig mogelijk uitspraak.

28 maart

Op 28 maart besluit het stembureau of de kandidaatstellingen aan alle eisen voldoen. Ben je het niet eens met het besluit over de kandidaatstelling? Dan kun je op 29 maart tot 3 april in beroep gaan. Een speciale commissie doet dan zo spoedig mogelijk uitspraak.

Ook bestaat de mogelijkheid dat kandidaten de kans krijgen om op 29 maart en 1 april eventuele fouten op de kandidaatstelling te herstellen. Op 2 april neemt het stembureau daar dan een beslissing over. Van 3 tot en met 10 april kan je daar tegen in beroep gegaan.

22 tot en met 25 april

Vanaf maandag 22 april 7.00 uur tot donderdag 25 april 16.00 uur kun je online stemmen. Studenten en medewerkers ontvangen hiervoor een e-mail, maar kunnen ook direct via de verkiezingsapp hun stem uitbrengen. Je kunt stemmen voor de studentengeleding van de Universiteitsraad, de personeels- en studentengeleding van alle Faculteitsraden, de studentenraad LUMC.

26 april

Op 26 april maakt de voorzitter van de Universiteitsraad de uitslag van de stemming bekend. De wijze waarop dat gebeurt wordt nog bekend gemaakt. Tegen de uitslag kan binnen vier dagen beroep worden ingediend. De beslissing op een dergelijk beroep wordt volgens de daarvoor geldende termijnen bekend gemaakt.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.