Universiteit Leiden

nl en

Planning verkiezingen 2022

Van 9 tot en met 13 mei 2022 worden de universitaire verkiezingen gehouden. In die periode kun je online stemmen voor de studentengeleding en personeelsgeleding van de Universiteitsraad, de studentengeleding van alle Faculteitsraden en de studentenraad LUMC. Voor de personeelsgeleding van de faculteitsraden FGGA en Archeologie en de Dienstraad van het Bestuursbureau vinden tussentijdse verkiezingen plaats.

Tijdpad

4 april

Peildatum en vaststelling kiezersregisters. Op deze dag wordt vastgesteld wie er mogen stemmen en wie zich kandidaat mogen stellen.

5 tot en met 14 april

Kandidaatstelling indienen

Als je een functie in de medezeggenschap wilt vervullen, moet je je tussen 5 en 14 april 16.00 uur kandidaatstellen met een digitaal formulier.

 

Controleren kiezersregister

Op deze dagen kun je het betreffende Stembureau verzoeken om te controleren of je op de juiste wijze geregistreerd staat voor de verkiezingen. Stuur hiervoor een e-mail vanuit je uMail of ULCN-account aan het Stembureau. Aanvragen vanaf andere e-mailaccounts worden in verband met privacyregelgeving niet in behandeling genomen.

 

Als je naam niet in het kiezersregister voorkomt, dan kun je het Stembureau verzoeken om het register te verbeteren. Het Stembureau neemt uiterlijk 22 april een besluit over dit verzoek. Ben je het niet eens met dit besluit? Dan kun je van 12 tot en met 19 april in beroep gaan. Een speciale commissie doet dan zo spoedig mogelijk uitspraak.

11 april

Op 11 april besluit het stembureau of de kandidaatstellingen aan alle eisen voldoen. Ben je het niet eens met het besluit over de kandidaatstelling? Dan kun je op 12 tot en met 19 april in beroep gaan. Een speciale commissie doet dan zo spoedig mogelijk uitspraak.

 

Ook bestaat de mogelijkheid dat kandidaten de kans krijgen om op 12 en 13 april eventuele fouten op de kandidaatstelling te herstellen. Op 14 april neemt het stembureau daar dan een beslissing over. Van 19 tot en met 22 april kan je daar tegen in beroep gegaan.

9 tot en met 13 mei

Vanaf maandag 9 mei 7.00 uur tot vrijdag 13 mei 16.00 uur kun je online stemmen. Studenten en medewerkers ontvangen hiervoor een e-mail, maar kunnen ook direct via de verkiezingsapp hun stem uitbrengen. Je kunt stemmen voor de studentengeleding en personeelsgeleding van de Universiteitsraad, de studentengeleding van alle Faculteitsraden en de studentenraad LUMC.

17 mei

Op 17 mei maakt de voorzitter van de Universiteitsraad de uitslag van de stemming bekend. De wijze waarop dat gebeurt wordt nog bekend gemaakt. Tegen de uitslag kan binnen vier dagen beroep worden ingediend. De beslissing op een dergelijk beroep wordt volgens de daarvoor geldende termijnen bekend gemaakt.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.