Universiteit Leiden

nl en

Instituutsraad

De Instituutsraad (IR) van Bestuurskunde adviseert gevraagd én ongevraagd het Instituutsbestuur van het Instituut Bestuurskunde over personele en beheersmatige zaken die het Instituut betreffen. Zij kan tevens een adviserende functie vervullen ten opzichte van de personeelsgeleding van de Faculteitsraad en het Faculteitsbestuur.

Samenstelling Instituutsraad

Dr. A. Afonso, voorzitter 

Tot de Instituutsraad behoren alle werkzame leden van de wetenschappelijke en ondersteunende staf.

Contact

Met vragen of verzoeken kunt u zich richten tot het secretariaat van bestuurskunde.
E-mail: secrbsk@fgga.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.