Universiteit Leiden

nl en

Instituut voor Anglo-Amerikaans Recht

Het Instituut voor Anglo-Amerikaans Recht werd opgericht door professor Basil Markesinis en in 1988 geopend door H.R.H. the Prince of Wales.

De opening door H.R.H. the Prince of Wales

De aanwezigheid van prins Charles onderstreepte niet alleen het succesvolle en zeer gewaardeerde verleden, maar ook de veelbelovende toekomst van de Anglo-Amerikaanse betrekkingen op het gebied van het recht. Het zijn deze relaties die de kern van de inspanningen van het Instituut voor Anglo-Amerikaans Recht vormden en nog steeds vormen.

Op 22 oktober 1999 werd een plaquette onthuld door de Rt. Hon. the Lord Irvine of Lairg, Lord High Chancellor van Groot-Brittannië, ter gelegenheid van de succesvolle bevordering van nauwe Engels-Nederlandse juridische betrekkingen door het Instituut voor Anglo-Amerikaans Recht sinds het officieel werd geopend door H.R.H. the Prince of Wales op 27 oktober 1988.

Over ons

Het bestuur van het Instituut voor Anglo-Amerikaans Recht bestaat uit de volgende leden:

De doelen van het Instituut voor Anglo-Amerikaans Recht zijn:

 • de kennis van het Anglo-Amerikaanse recht bevorderen;
 • het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het Anglo-Amerikaanse recht;
 • het verzorgen van contacten tussen Anglo-Amerikaanse en Nederlandse juristen en rechtenstudenten;
 • voorts al hetgeen dat daarmee direct of indirect verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Het Instituut voor Anglo-Amerikaans Recht tracht zijn doelstellingen onder meer te bereiken door:

 • ondersteuning van Leidse leerstoelen Anglo-Amerikaans recht;
 • het ondersteunen van personeelsuitwisselingen tussen Leiden en Britse en andere Anglo-Amerikaanse rechtenfaculteiten;
 • ondersteuning van studies van Leidse rechtenstudenten aan Britse en andere Anglo-Amerikaanse universiteiten;
 • verzamelen en bestuderen van vakliteratuur en documentatie;
 • het leggen en onderhouden van contacten met personen en instanties die van belang zijn voor de verwezenlijking van genoemde doelstellingen van de stichting;
 • het ondersteunen van cursussen, symposia, seminars en conferenties;
 • het uitvoeren van projecten op het gebied van Anglo-Amerikaans recht, zowel nationaal als internationaal.

Het Instituut voor Anglo-Amerikaans Recht heeft niet als doel winst te maken.

Sponsors

Het werk van het Instituut voor Anglo-Amerikaans Recht zou niet mogelijk zijn zonder de steun van onze sponsors.

De belangrijkste huidige sponsor is het advocatenkantoor Clifford Chance.

Evenementen

Enkele evenementen die onder auspiciën van het Instituut voor Anglo-Amerikaans recht, door het Instituut of door anderen in samenwerking met het Instituut werden georganiseerd:

Op 16 maart 2020 zou prof. Ewan McKendrick zijn inaugurele rede houden. Deze zou worden voorafgegaan door een afscheidssymposium ter ere van prof. John Cartwright. Het evenement moest worden uitgesteld vanwege COVID-19, maar er wordt zo snel mogelijk een nieuwe datum vastgesteld.

Op 29 september 2016 heeft Rt. Hon. the Lord Mance, rechter van het Britse Hooggerechtshof, in samenwerking met het Europa Instituut, de ‘Vijfde Europalezing’ gehouden over ‘Jurisdiction, judgments and proper law relating to states outside the Brussels and Rome regimes’.

Op 1 december 2015 vond een symposium plaats over collectieve verhaalvorderingen in Nederland en Europa.

Op 17 en 18 oktober 2013 vond een tweedaags evenement plaats over Anglo-American Law.

Het evenement begon op 17 oktober met een lezing van de Rt. Hon. the Lord Hope of Craighead, voormalig vice-president van het Britse Hooggerechtshof, over ‘Scots law’s debt to Leiden’. Leiden heeft een bijzondere plaats in de geschiedenis van het Schotse recht. Gedurende tientallen jaren, in een cruciale fase van de ontwikkeling van het Schotse recht, kwamen velen van degenen die van plan waren in Schotland als advocaat te gaan werken, in Leiden studeren. De wet die ze naar Schotland mee terug namen, was het burgerlijk recht (ius commune). Het Schotse privaatrecht is nog steeds gebaseerd op civiele beginselen, hoewel het nooit geheel zonder enige invloeden van het Engelse common law was. De lezing was bedoeld om te onderzoeken hoe het Schotse privaatrecht ‘vermengd’ raakte met het Engelse common law, en wat het betekent om tegenwoordig een ‘mixed system’ te hebben.

Op 18 oktober hield prof. Olav Haazen zijn oratie. De titel was ‘Between a right and a wrong. Ordinary cases, civil procedure, and democracy’.

De lezing werd voorafgegaan door een seminar over ‘Facts and the Law in English and Dutch decision making. Do facts really matter?’

Studeren in het buitenland

Het Instituut voor Anglo-Amerikaans Recht bevordert en ondersteunt in financiële zin studies van Leidse rechtenstudenten aan Britse en andere Anglo-Amerikaanse universiteiten.

Het Instituut voor Anglo-Amerikaans Recht beschikt over een klein fonds. Uit deze fondsen kunnen bescheiden subsidies worden verstrekt aan Leidse studenten, die Anglo-Amerikaans recht studeren aan een buitenlandse universiteit. De voorkeur gaat uit naar universiteiten in het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten.

Verzoeken voor subsidies kunnen, inclusief CV, motivatie, aanbevelingen en cijferlijst, per e-mail gestuurd worden naar de penningmeester van het Instituut voor Anglo-Amerikaans Recht, Mr. M. (Martijn) van Kogelenberg.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.