Universiteit Leiden

nl en

Examencommissie Psychologie

Taken

De examencommissie is belast met de regelgeving omtrent het afleggen van tentamens en examens en de behandeling van klachten.

De taken van de examencommissie worden beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling en de nadere regels en richtlijnen van de examencommissie. 

Leden

Correspondentie

Verzoeken aan de examencommissie dienen te worden ingediend per post (zie onderstaand adres) of per email: examencommpsy@fsw.leidenuniv.nl 

Verzoeken dienen uiterlijk een week voorafgaand aan de vergadering in het bezit te zijn van de examencommissie.

Correspondentie dient altijd te worden voorzien van naam, studentnummer, correspondentieadres (besluiten worden u in print toegestuurd) en een duidelijk omschreven verzoek. Zonder deze informatie kan de commissie een verzoek niet in behandeling nemen.

Daarnaast moeten de eventueel benodigde bewijsstukken worden bijgevoegd. Als bijvoorbeeld verlenging geldigheidsduur van vakken wordt aangevraagd, dient er een cijferlijst te zijn bijgevoegd en te worden aangeven voor welke vakken en tot wanneer er een verlenging geldigheidsduur wordt aangevraagd.

Verzoeken gericht aan individuele leden van de commissie of anonieme brieven worden niet in behandeling genomen.

De examencommissie heeft een wettelijke termijn van 8 weken om verzoeken af te handelen, tenzij anders aangegeven in de Regels en Richtlijnen.

Postadres:
Secretariaat Examencommissie,
Instituutsbureau Psychologie
Universiteit Leiden
Postbus 9555
2300 RB Leiden
examencommpsy@fsw.leidenuniv.nl
NB: dit is het e-mailadres van de Examencommissie Psychologie. Elke opleiding heeft een eigen examencommissie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.