Universiteit Leiden

nl en

Medezeggenschap

Medezeggenschapsorganen functioneren als orgaan van overleg, advies, informatie en communicatie. Zij behartigen de belangen van de medewerkers en studenten.

Binnen de universiteit hebben een aantal organen instemmings- en adviesrecht: De faculteitsraad voor facultaire zaken en de universiteitsraad voor universiteitsbrede zaken. Andere organen met deze bevoegdheden zijn het Lokaal Overleg en de Dienstraden.

De leden van de diverse medezeggenschapsorganen worden democratisch gekozen. Dat gebeurt tijdens de universitaire verkiezingen.

Vragen over bevoegdheden

Ben je bestuurder of medezeggenschapslid en heb je vragen over de bevoegdheden van de medezeggenschap? Neem dan contact op met de afdeling Juridische Zaken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.