Universiteit Leiden

nl en

Medezeggenschap

Medezeggenschapsorganen functioneren als orgaan van overleg, advies, informatie en communicatie. Zij behartigen de belangen van de medewerkers en studenten.

Binnen de universiteit hebben een aantal organen instemmings- en adviesrecht: De faculteitsraad voor facultaire zaken en de universiteitsraad voor universiteitsbrede zaken. Andere organen met deze bevoegdheden zijn het Lokaal Overleg, de Dienstraden en de Opleidingscommissies.

De leden van de diverse medezeggenschapsorganen worden democratisch gekozen. Dat gebeurt tijdens de universitaire verkiezingen.

Vragen over de universitaire verkiezingen

De verkiezingen voor de Universiteitsraad en dienstraden worden georganiseerd door het Centraal stembureau. De verkiezingen voor de faculteitsraden door de facultaire stembureaus. Het Centraal stembureau is ondergebracht bij Juridische Zaken. Heb je vragen over de organisatie van verkiezingen of over de kiesreglementen? Neem dan contact op met de afdeling Juridische Zaken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.