Universiteit Leiden

nl en

Medezeggenschap

Medezeggenschapsorganen functioneren als orgaan van overleg, advies, informatie en communicatie. Zij behartigen het welzijn en de belangen van de medewerkers en studenten.

Binnen de universiteit hebben een aantal organen instemmings- en adviesrecht: De faculteitsraad voor facultaire zaken en de universiteitsraad voor universiteitsbrede zaken. Andere organen met deze bevoegdheden zijn het Lokaal Overleg en de Dienstraden.

De leden van de diverse medezeggenschapsorganen worden democratisch gekozen. Dat gebeurt tijdens de universitaire verkiezingen.

Vragen over bevoegdheden

Ben je bestuurder of medezeggenschapslid en heb je vragen over de bevoegdheden van de medezeggenschap? Neem dan contact op met de afdeling Juridische Zaken.

Universitaire verkiezingen 2021

Van 17 tot en met 21 mei 2021 worden de universitaire verkiezingen gehouden. In die periode kun je online stemmen voor de studentleden van de Universiteitsraad, de student- en personeelsleden van de Faculteitsraden en de Studentenraad LUMC. Er zijn ook verkiezingen voor de Dienstraden.

Kandidaten verkiezingen 2021
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.