Universiteit Leiden

nl en

Medezeggenschap

Medezeggenschapsorganen functioneren als orgaan van overleg, advies, informatie en communicatie. Zij behartigen het welzijn en de belangen van de medewerkers en studenten.

Binnen de universiteit hebben een aantal organen instemmings- en adviesrecht: De faculteitsraad voor facultaire zaken en de universiteitsraad voor universiteitsbrede zaken. Andere organen met deze bevoegdheden zijn het Lokaal Overleg en de Dienstraden.

Universitaire verkiezingen

De leden van de diverse medezeggenschapsorganen worden democratisch gekozen. Van 15 t/m 19 mei 2017 vonden er weer universitaire verkiezingen plaats. Voor de studentgeleding van de Universiteitsraad, de Faculteitsraden, de Dienstraden en de Studentraad LUMC. Bekijk alle uitslagen.