Universiteit Leiden

nl en

Faculteitsbestuur

De faculteit staat onder leiding van het faculteitsbestuur, bestaande uit de decaan (tevens voorzitter en portefeuillehouder onderzoek), een bestuurslid met de portefeuille onderwijs (tevens plaatsvervangend decaan), een bestuurslid met de portefeuille bedrijfsvoering en een studentlid (de assessor).

Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor het strategisch beleid van de faculteit als geheel, op de terreinen onderwijs, onderzoek en beheer. De assessor behartigt in het faculteitsbestuur met name de belangen van de studenten. De portefeuillehouder bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het beheer en geeft leiding geeft aan het faculteitsbureau. Het faculteitsbestuur vergadert wekelijks, deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Het bestuur wordt verder ondersteund door het Faculteitsbureau en de afdeling Academische zaken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.