Universiteit Leiden

nl en

Administratief Shared Service Centre

Verantwoordelijkheid

Elke medewerker en student heeft behoefte aan betrouwbare en professionele ondersteuning op het gebied van processen, systemen en documentenbeheer . Het Administratief Shared Service Centre (ASSC) levert hoogwaardige ondersteuning aan alle medewerkers en studenten. Met ongeveer 135 collega’s ondersteunt het ASSC onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Het ASSC maakt een transitie door naar een  organisatie die klantgerichtwendbaar, eigentijds, voorspelbaar en betrouwbaar is.

Wat doet het ASSC?

Het Administratief Shared Service Centre (ASSC) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de processen rondom de financiële en personeelsadministratie, het beheer en de ontwikkeling van de universitaire concernsystemen,  de documentaire informatievoorziening van de universiteit en het universitaire archiefbeleid.  Het ASSC bestaat uit het:

Het ServicePunt ASSC is het loket voor alle teams van het ASSC waar je als medewerkers terecht kunt voor al je vragen over de afhandeling of betaling van je factuur of declaratie, personele mutaties, het aanvragen van een werkgeversverklaring en vragen over je salaris.

Neem contact op het het Servicepunt ASSC:

Het FSSC bestaat uit vier teams: Balans & Consolidatie, Crediteuren, Debiteuren en Liquide Middelen.

 • Adequate verwerking van alle inkomende facturen en personeelsdeclaraties.
 • Facturatie en kredietbewaking.
 • Tijdige en volledige registratie van de inkomende en uitgaande geldstromen.
 • Technische consolidatie van de jaarrekening, administratieve ondersteuning van de Planning & Control-cyclus, en het BTW-steunpunt.

 

Het PSSC bestaat uit drie teams: Instroom & Uitstroom, Mutaties en Salarisadministratie.

 • Verwerken van personele mutaties op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom.
 • Verwerken en uitbetalen van salarissen.
 • Voortdurend toezicht houden op en verbeteren van HR werkprocessen.

FB bestaat uit acht teams/aandachtsgebieden: Financieel, Human Resources, Identity and Accesmanagement, Logistiek, Business Intelligence/Business Objects, Documentenbeheer, Customer Relations Management en Data Analyse.
Functioneel beheer beheert onder andere de volgende systemen:

 • SAP (ondersteuning financiële, personele en logistieke processen)
 • ULCN (registratie en beheer van accounts)
 • GMS (decentrale gastenregistratie)
 • LU-Card (universitaire identiteitskaart)
 • Business Objects (Rapportage omgeving)
 • E-stemmen (ondersteuning van de universitaire verkiezingen)
 • Docman (documentmanagement)
 • CRM (klantrelatiebeheer)
   

DIA bestaat uit drie aandachtsgebieden: Record Management, Archiefbeleid en Advisering.

 • Record Management:
  -    Postverdeling
  -    Registratie en archivering
  -    Workflowmanagement
  -    Informatieverstrekking inclusief archiefonderzoek
  -    DocMan functioneel beheer
 • Archiefbeleid:
  -    Vertalen van wet- en regelgeving naar toepasbare procedures en instrumenten (handboeken etc.)
 • Advisering:
  -    Documentair informatiemanagement
  -    Selectie in vernietiging of bewaren
  -    Materiële verzorging van het archief
  -    Inventarisatie en overdracht van archief aan het UBL/Nationaal Archief

Positie binnen de universiteit

Het ASSC is een van de expertisecentra van de Universiteit Leiden. De dienstverlening is belegd binnen de afdelingen FSSC, PSSC, FB en DIA. Daarnaast heeft het ASSC een servicepunt voor het beantwoorden van binnenkomende vragen, afgestemd op de behoefte van de klant.

De organisatiestructuur van het ASSC vindt u terug in het Organogram.

Contact

Hoofd

Rob van den Wijngaard
tel. 071 527 7199

Secretariaat

Mw. D.J. (Daphny) Uljé 
bvsecretariaat@bb.leidenuniv.nl
+31 (0)71 527 3144

Postadres

Postbus 9500
2300 RA Leiden

Bezoekadres

Rapenburg 70
2312 EZ Leiden
Routebeschrijving
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.