Universiteit Leiden

nl en

Administratief Shared Service Centre

Verantwoordelijkheid

Elke medewerker en student heeft behoefte aan betrouwbare en professionele ondersteuning op het gebied van processen, systemen en documentenbeheer . Het Administratief Shared Service Centre (ASSC) levert hoogwaardige ondersteuning aan alle medewerkers en studenten. Met ongeveer 135 collega’s ondersteunt het ASSC onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Het ASSC maakt een transitie door naar een organisatie die klantgerichtbetrouwbaar, eigentijds, wendbaar en voorspelbaar is.

Wat doet het ASSC?

Het Administratief Shared Service Centre (ASSC) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de processen rondom de financiële en personeelsadministratie, het beheer en de ontwikkeling van de universitaire concernsystemen,  de documentaire informatievoorziening van de universiteit en het universitaire archiefbeleid. Het ASSC bestaat uit het:

Het Servicepunt ASSC is het loket voor alle teams van het ASSC waar je als medewerkers terecht kunt voor al je vragen over de afhandeling of betaling van je factuur of declaratie, personele mutaties, het aanvragen van een werkgeversverklaring en vragen over je salaris.

Neem contact op het het Servicepunt ASSC:

Het FSSC is verantwoordelijk voor de financieel-administratieve dienstverlening van de universiteit. Het FSSC verzorgt onder meer:

 • Adequate verwerking van alle inkomende facturen en personeelsdeclaraties.
 • Facturatie en kredietbewaking.
 • Tijdige en volledige registratie van de inkomende en uitgaande geldstromen.
 • Technische consolidatie van de jaarrekening, administratieve ondersteuning van de Planning & Control-cyclus, en het BTW-steunpunt.

 

Het PSSC  is verantwoordelijk voor de personele-administratieve dienstverlening van de universiteit. Het PSSC verzorgt onder meer:

 • Verwerken van wijzigingen in dienstverbanden (mutaties) op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom.
 • Verwerken en uitbetalen van salarissen.
 • Voortdurend toezicht houden op en verbeteren van HR werkprocessen.

De afdeling Functioneel Beheer is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de universitaire concernsystemen. Functioneel Beheer beheert onder andere de volgende systemen:

 • SAP (ondersteuning financiële, personele en logistieke processen)
 • ULCN (registratie en beheer van accounts)
 • GMS (decentrale gastenregistratie)
 • LU-Card (universitaire identiteitskaart)
 • Business Objects (Rapportage omgeving)
 • E-stemmen (ondersteuning van de universitaire verkiezingen)
 • Docman (documentmanagement)
 • CRM (klantrelatiebeheer)
   

DIA bestaat uit drie aandachtsgebieden: Record Management, Archiefbeleid en Advisering.

 • Record Management:
  -    Postverdeling
  -    Registratie en archivering
  -    Workflowmanagement
  -    Informatieverstrekking inclusief archiefonderzoek
  -    DocMan functioneel beheer
 • Archiefbeleid:
  -    Vertalen van wet- en regelgeving naar toepasbare procedures en instrumenten (handboeken etc.)
 • Advisering:
  -    Documentair informatiemanagement
  -    Selectie in vernietiging of bewaren
  -    Materiële verzorging van het archief
  -    Inventarisatie en overdracht van archief aan het UBL/Nationaal Archief

Positie binnen de universiteit

Het ASSC is een van de expertisecentra van de Universiteit Leiden. De dienstverlening is belegd binnen de afdelingen FSSC, PSSC, FB en DIA. Daarnaast heeft het ASSC een servicepunt voor het beantwoorden van binnenkomende vragen.

De organisatiestructuur van het ASSC vind je terug in het Organogram (zie rechts bij Bestanden).

Contact

Hoofd

Start per 1 maart 2023

Secretariaat

Mw. D.J. (Daphny) Uljé 
bvsecretariaat@bb.leidenuniv.nl
+31 (0)71 527 3144

Postadres

Postbus 9500
2300 RA Leiden

Bezoekadres

Rapenburg 70
2311 EZ Leiden
Routebeschrijving
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.