Universiteit Leiden

nl en

Administratief Shared Service Centre

Bedrijfsvoering van de toekomst

 

Verantwoordelijkheid

Met ongeveer 135 collega’s biedt het Administratief Shared Service Centre (ASSC) duurzame, professionele en betrouwbare service- & dienstverlening op het gebied van financiële en personele administratieve processen, systemen en documentenbeheer. Zodat we optimale klantbeleving creëren voor alle medewerkers en studenten en onze universiteit kan floreren op onderwijs & onderzoek!

De missie van het ASSC is om met onze expertise en continue focus op optimale bedrijfsvoering, ruimte te creëren voor alle stakeholders binnen de Universiteit van Leiden. Kwalitatieve klantbeleving is hierin een essentiële drijfveer.

Het ASSC omarmt de kernwaarden verbindenverantwoordelijk, vernieuwend en vrij.

Lees hier meer over onze kernwaarden:

Samen

Onderdeel zijn van een groter geheel. Samen succesvol zijn. Luisteren naar elkaar en naar de samenleving. Actief samenwerken en bijdragen.

Innovatief | onderzoekend/creatief | anticiperend

Op zoek naar nieuwe kennis en inzichten. Beter maken wat beter kan. Grenzen verleggen. Nieuwsgierig zijn naar elkaar en het onbekende. 

Duurzaam | betrouwbaar

Voor het bevorderen van een inclusieve gemeenschap. Voor integere wetenschapsbeoefening. Voor wat we zeggen en doen, en hoe we met elkaar omgaan. 

Veiligheid

Onafhankelijk bevragen. Ruimte voor verschillende perspectieven en ideeën, voor open dialoog, voor ongebonden onderzoek.

Wat doet het ASSC?

Het ASSC is verantwoordelijk voor de uitvoering van de processen rondom:

 • de financiële administratie
 • de personeelsadministratie
 • het beheer en de ontwikkeling van de universitaire concernsystemen
 • de documentaire informatievoorziening van de universiteit
 • het universitaire archiefbeleid.

Het ASSC bestaat uit de volgende afdelingen:

 • Servicepunt (SP)
 • Financieel Shared Service Centre (FSSC)
 • Personeel Shared Service Centre (PSSC)
 • Functioneel Beheer (FB)
 • Documentaire Informatievoorziening en Archiefbeheer (DIA)

Het Servicepunt is het loket voor alle andere teams van het ASSC. Het servicepunt is verantwoordelijk voor de beantwoording van vragen van medewerkers en verzorgt informatievoorziening voor medewerkers. Je kunt bij het Servicepunt terecht bij vragen over onder andere:

 • facturen en declaraties
 • aanvragen in het HR Serviceplein of Self Service
 • werkgeversverklaringen
 • salaris en vergoeding
 • verlof- en verzuimregelingen
 • Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden


Neem contact op het het Servicepunt ASSC via helpdesk.universiteitleiden.nl of via 071 - 527 5555 op werkdagen van 9.00-16.30 uur.   

Het FSSC is verantwoordelijk voor de financieel-administratieve dienstverlening van de universiteit. Het FSSC verzorgt onder meer:

 • adequate verwerking van alle inkomende facturen en personeelsdeclaraties
 • facturatie en kredietbewaking
 • tijdige en volledige registratie van de inkomende en uitgaande geldstromen
 • technische consolidatie van de jaarrekening, administratieve ondersteuning van de Planning & Control-cyclus, en het BTW-steunpunt.

Het PSSC  is verantwoordelijk voor de personele-administratieve dienstverlening van de universiteit. Het PSSC verzorgt onder meer:

 • verwerken van wijzigingen in dienstverbanden (mutaties) op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom
 • verwerken en uitbetalen van salarissen
 • voortdurend toezicht houden op en verbeteren van HR werkprocessen.

De afdeling Functioneel Beheer is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de universitaire concernsystemen. Functioneel Beheer beheert onder andere de volgende systemen:

 • SAP (ondersteuning financiële, personele en logistieke processen)
 • ULCN (identiteits- en toegangsbeheer)
 • GMS (decentrale gastenregistratie)
 • LU-Card (universitaire identiteitskaart)
 • Business Objects (rapportage omgeving)
 • E-stemmen (ondersteuning van de universitaire verkiezingen)
 • Djuma (documentmanagement)
 • iBabs (digitaal vergaderen)
 • Formdesk (formulierentool)
 • CRM (klantrelatiebeheer)
 • Planon (gebouw- en ruimtebeheer)
 • Toeganscontrolesystemen.

DIA bestaat uit drie aandachtsgebieden: record management, archiefbeleid en advisering.

 • Record Management
  -    postverdeling
  -    registratie en archivering
  -    workflowmanagement
  -    informatieverstrekking inclusief archiefonderzoek
  -    DocMan functioneel beheer
 • Archiefbeleid
  -    vertalen van wet- en regelgeving naar toepasbare procedures en instrumenten (handboeken etc.)
 • Advisering
  -    documentair informatiemanagement
  -    selectie in vernietiging of bewaren
  -    materiële verzorging van het archief
  -    inventarisatie en overdracht van archief aan het UBL/Nationaal Archief

Positie binnen de universiteit

Het ASSC is een van de expertisecentra van de Universiteit Leiden. De dienstverlening is belegd binnen de afdelingen FSSC, PSSC, FB en DIA. Daarnaast heeft het ASSC een Servicepunt voor het beantwoorden van binnenkomende vragen.

De organisatiestructuur van het ASSC vind je terug in het Organogram.

Contact

Bekijk het ASSC managementteam:

Directeur ASSC

Wouter Peters

Hoofd Servicepunt Debby Venema
Hoofd Functioneel Beheer Peter Magielse
Hoofd PSSC     Hennie van den Brink
Plaatsvervangend hoofd FSSC           Karin van Klaveren
Hoofd DIA       Esther Maes
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.