Universiteit Leiden

nl en

Zelfevaluatie Onderzoek 2017 - 2022

Omslag Zelfevaluatie Onderzoek 2017 - 2022

Commissie oordeelt positief over hoge kwaliteit en sterke toekomstperspectief van het Instituut Psychologie

Op basis van het zelfevaluatierapport 2017-2022 en interviews met een delegatie van afgevaardigden van het Instituut Psychologie Leiden kwam de commissie tot de conclusie dat de kwaliteit van het instituut zeer hoog is en in lijn met de instituten van de andere universiteiten. Daarnaast roemde de commissie het sterke toekomstperspectief van het instituut.

Elke zes jaar evalueert het Instituut Psychologie de kwaliteit, relevantie en levensvatbaarheid van haar onderzoek. Dit gebeurde afgelopen jaar aan de hand van het Strategy Evaluation Protocol (SEP) voor 2021-2027 dat is vastgesteld door VSNU, NWO en KNAW. De zelfgestelde doelen en strategie van het instituut waren hierbij leidend.

Drie criteria voor zelfevaluatie

In het zelfevaluatierapport hebben we de resultaten van de afgelopen zes jaar en ambities voor de komende jaren toegespitst op de drie criteria:

  • Kwaliteit van het onderzoek;
  • Maatschappelijke relevantie van het onderzoek;
  • Toekomstbestendigheid van de eenheid.

Vier aspecten van onderzoek

Daarnaast hebben we beschreven hoe het onderzoek wordt georganiseerd en uitgevoerd om deze ambities te realiseren, waarbij in ieder geval vier specifieke aspecten aan bod moeten komen:

  • Open Science, zoals betrokkenheid van stakeholders, datagebruik, openbaarheid van publicaties en andere producten van het onderzoek;
  • Promovendibeleid en -opleiding, zoals programma-inhoud, kwaliteitswaarborg, selectie, supervisie en uitval;
  • Academische cultuur, in termen van openheid, veiligheid en inclusiviteit en in termen van wetenschappelijke integriteit;
  • Talentbeleid en diversiteit (gender, leeftijd, etnische en culturele achtergrond).

Samenwerking

We hebben naast onze eigen zelfevaluatie samengewerkt met de instituten psychologie van verschillende andere Nederlandse universiteiten (VU, UVA, OU, UU, RUG, UM, EUR).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.