Universiteit Leiden

nl en

Facultair strategisch plan

In het Facultair strategisch plan (FSP) staan de ambities van de faculteit voor de komende jaren. De rijkdom aan internationale wetenschappelijke kennis over talen, culturen en samenlevingen wereldwijd, in heden en verleden, maakt de faculteit Geesteswetenschappen uniek. Het FSP beschrijft hoe we inspelen op nieuwe ontwikkelingen met behoud van onze sterke punten.

Het huidige strategische plan van onze faculteit loopt in 2021 af. Daarom is eind oktober 2020 het startschot gegeven door de Regiegroep onder leiding van decaan Mark Rutgers voor de ontwikkeling van het nieuwe Facultair strategisch plan 2022 – 2027. 

Bij de vorming van het nieuwe FSP willen we zoveel mogelijk mensen uit onze organisatie en partners van buiten de faculteit raadplegen. Bekijk onderstaand hoe dit proces gaat. 

Contact

Heb je vragen over het proces? Neem contact op via FSP@hum.leidenuniv.nl.

Verkenningsfase

(oktober 2020 – maart 2021)

Stap 1. Inventarisatie data en (eerste) analyses als input voor proces.
Stap 2. Voorstel missie & visie formuleren met input uit diverse gremia en externe partners.

De Regiegroep verkent welke data en analyses nodig zijn als input voor het proces. Tevens stemt de Regiegroep het verdere proces (in tijd en vorm) voor de totstandkoming van het Strategisch Plan af. Drie werkgroepen zijn gevraagd een position paper te schrijven met een missie en visie.

Ontwikkelingsfase

(maart 2021 – december 2021)

Stap 3. Stakeholderanalyse
Stap 4. SWOT-analyses: FGW vanuit het perspectief van interne en externe stakeholders
Stap 5. Formuleren strategische doelen en keuzes 
Stap 6. Schrijven Strategisch plan en terugkoppeling aan stakeholders 

De Regiegroep formuleert de strategische doelen en keuzes op basis van de externe en interne ontwikkelingen, analyses en input die opgehaald is uit de organisatie en omgeving. Werkgroepen en teams die al bezig zijn met visievorming op een bepaald thema wordt gevraagd om een eerste inhoudelijke aanzet tot een tekst voor het plan. Aan het eind van deze fase wordt al geschreven en herschreven. De Strategische doelen en keuzes worden teruggekoppeld aan de werkgroepen en stakeholders en feedback wordt opgehaald.

Besluitvormingsfase

(januari 2022 – juni 2022)

Stap 7. Opstellen Uitvoeringsplan 
Stap 8. Besluitvorming 

Het (her)schrijven en schaven wordt verweven met het proces van besluitvorming. De faculteitsraad verleent instemming, de faculteitsbestuur stelt het plan vast en het CvB keurt het FSP goed.

De zeven thema’s van het FSP zijn:

  1. Omgeving voor excellent onderzoek
  2. Talent activeren
  3. Innovatie in teaching en learning
  4. Versterken van impact en innovatie
  5. Onderzoek en onderwijs in een internationale omgeving
  6. Campus Den Haag
  7. Mensen, middelen en organisatie
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.