Universiteit Leiden

nl en

Marketing & Communicatie

De afdeling Marketing & Communicatie verzorgt de marketing en communicatie voor studenten en medewerkers in nauwe samenwerking met de instituten en de centrale afdelingen. De afdeling richt zich op studentenwerving, corporate-, wetenschaps-, interne  en social media communicatie. Ook verstuurt het twee-wekelijks een medewerkersnieuwsbrief en beheert de diverse schermen plus Media Wall. Daarnaast is de coördinatie van internationalisering en alumnibeleid in deze afdeling belegd.

Wil je iets via de schermen bekend maken?

Website schermen Pieter de la Courtgebouw
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.