Universiteit Leiden

nl en

Vakbonden in Lokaal Overleg

In het Lokaal Overleg zijn de werknemers van de Universiteit Leiden vertegenwoordigd door vier vakbonden. De vakbonddelegatie bestaat uit minimaal 6 en maximaal 8 leden die worden aangewezen door hun eigen vakbond:

Vakbonden Interne leden Externe leden
AC-HOP

Marc Fluttert (secretaris)

Emke Clifford Kocq van Breugel

Mw. J. Klerks
CNV Overheid Ian Hornes Mw. W. Pijnacker
FNV Overheid Joop de Kort
Margriet Suijten
Dhr. J. Boersma
AOb Nicole van Os 
(voorzitter)
 
Dhr. A. Charifi

Beatrix Pehlemann is secretaris van het Lokaal Overleg.

Overzicht vakbonden

Lidmaatschap bij een vakbond biedt een aantal voordelen:

  • rechtshulp door juristen bij een juridisch conflict
  • een voordelig pakket verzekeringspolissen.
  • hulp bij uw belastingaangifte.
  • trainingen voor leden actief in de medezeggenschap.

Hieronder vindt u een overzicht van de vier universitaire vakbonden.

AC-Hop

AC-HOP

Voordelen van lidmaatschap AC-HOP:

  • De vakbond met de laagste contributie
  • Sterk in de individuele belangenbehartiging. In een conflictsituatie helpen wij u. Wanneer de situatie complex wordt kunnen we gespecialiseerde juristen inschakelen.
  • Kleine bond met korte lijnen. De AC-HOP is ontstaan in de universiteiten.
  • Niet politiek of religieus gebonden. De AC-HOP respecteert ieders persoonlijke mening of overtuiging.
  • Ervaring met de specifieke problematiek bij universiteiten. De AC-HOP is er voor belangenbehartiging in deze specifieke sector.
  • Is betrokken bij de realisatie van de cao en de lokale universitaire regelingen.

Wilt u lid worden? Meld u zich dan aan op de website van AC-HOP. Voor meer informatie, neem contact op met Marc Fluttert.

CNV Overheid

CNV Overheid

Het CNV vindt inspiratie in het christelijk-sociaal denken en gelooft dat ieder mens als streven en doel heeft om ‘tot bestemming te komen’.

Het CNV streeft naar een samenleving waarin mensen zoveel mogelijk gelijke kansen hebben en duurzaamheid een centraal begrip is. Het CNV werkt nu aan de arbeidsmarkt in 2030-2040. Daarnaast regelt het CNV goed uw arbeidsvoorwaarden zodat u uw werk met plezier doet.

Wilt u lid worden? Meld u zich dan aan op de website van CNV Overheid. Voor meer informatie, neem contact op met Ian Hornes.

FNV Overheid

FNV Overheid

De FNV zet zich in op het gebied van arbeidsomstandigheden, pensioenen, medezeggenschap en loopbaanbeleid.

De FNV is de belangrijkste speler in het afsluiten van uw arbeidsvoorwaarden, hecht waarde aan de mening van haar leden. Daarnaast kent de FNV de Universiteit en vervult een belangrijke rol in het behartigen van individuele  maar vooral collectieve belangen. FNV geeft ook inhoud aan solidariteit, bijvoorbeeld door extra aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het financieren van scholingsprojecten in ontwikkelingslanden.

Wilt u lid worden? Meld u zich dan aan op de website van FNV Overheid. Voor meer informatie, neem contact op met Joop de Kort en Margriet Suijten.

AOb

AOb

De AOb (aangesloten bij de FNV) is dé vakorganisatie voor onderwijspersoneel van het basisonderwijs tot aan universiteiten. Binnen de Universiteit Leiden maakt de bond zich sterk voor fundamentele verbetering van het personeels- en loopbaanbeleid.

Het huidige beleid gaat ten koste van de wetenschappelijke kwaliteit en is onacceptabel. Het aantal werknemers met tijdelijke contracten is nog steeds te hoog. Dit betekent dat steeds meer werknemers dreigen te worden ontslagen op het moment dat zij voor een vaste aanstelling in aanmerking komen of dat zij via vreemde constructies in dienst worden gehouden zonder uitzicht op een vaste baan. De AOb streeft naar meer wetenschappers en ondersteunend personeel in vaste dienst. Ook streeft de AOb naar een goede balans van werk en privé, met een reële en gezonde taakbelasting. Geen onderzoek in de avonden, weekenden en vakanties, maar ruimte hiervoor onder werktijd.

De AOb kent een beperkt aantal contributietarieven. Werkenden en ondersteuners boven schaal 8 betalen 17,85 per maand bruto. Wie beneden het minimumloon verdient, of ondersteuner is t/m schaal 8, krijgt 5 euro korting.

Wilt u lid worden? Meld u zich dan aan op de website van de AObVoor meer informatie, neem contact op met Nicole van Os.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.