Universiteit Leiden

nl en

Vakbonden in Lokaal Overleg

In het Lokaal Overleg zijn de werknemers van de Universiteit Leiden vertegenwoordigd door vier vakbonden. De vakbonddelegatie bestaat uit minimaal 6 en maximaal 8 leden die worden aangewezen door hun eigen vakbond:

Vakbonden Interne leden Externe leden/Adviseurs
AOb

Nicole van Os 
(voorzitter)
Prof. dr. R.E. Breuker

Dhr. A. Charifi
CNV Overheid

Ian Hornes
Marc Fluttert (secretaris)

Mw. N. Heuwer
FNV Overheid

Joop de Kort

Tanja de Bie

Dhr. E. Haneveld
AC/FBZ  Vacature  

 

Beatrix Pehlemann is secretaris van het Lokaal Overleg.

Op landelijk niveau maken de vakbonden afspraken met de universiteiten (die samenwerken in de VSNU);  zo sluiten ze, namens jou, de CAO Nederlandse Universiteiten af. Deze CAO is voor jou als werknemer en voor de universiteit als werkgever belangrijk. Hiermee wordt voorkomen dat iedere werknemer apart moet onderhandelen met de  werkgever over zijn of haar rechten en plichten.

Op lokaal niveau maken vakbonden verdere afspraken met het College van Bestuur van de universiteit in het Lokaal Overleg.

Zelf kun je bij de vakbond terecht met vragen die verband houden met jouw werk- en arbeidsomstandigheden. De vakbonden hebben specialisten in dienst die deze vragen deskundig kunnen beantwoorden en, als dat mogelijk en nodig is, in actie kunnen komen om je te helpen.

Waarom lid worden van een vakbond?

Hoe meer werknemers lid zijn van een vakbond hoe sterker hun positie is in de onderhandelingen met de werkgever over de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van de werknemers. Samen staan we sterk!

Je kunt als lid van een vakbond bovendien meepraten over de inhoud van jouw CAO. De vakbond onderhandelt namens de leden – hun wensen en voorstellen worden door de vertegenwoordigers meegenomen naar de onderhandelingstafel. Het is belangrijk dat alle werknemers hun stem laten horen.

Bovendien sta je er, als je lid bent van een vakbond, niet alleen voor in moeilijke situaties. Denk daarbij aan een conflict met je leidinggevende/werkgever of een reorganisatie. De vakbond kan je daarbij vertellen wat jouw rechten en plichten zijn en geeft waar nodig ook juridische ondersteuning door specialisten op het gebied van arbeidsrecht. Vakbonden bieden bovendien een voordelig pakket verzekeringspolissen, helpen je bij jouw belastingaangifte en trainen je als je zelf actief wilt worden in de medezeggenschap.

Hieronder kun je meer lezen over de drie vakbonden die actief zijn op de Universiteit Leiden en over het lidmaatschap.

Vakbondscontributie

Je kunt een deel van de kosten van het lidmaatschap terugkrijgen via de werkgever binnen het keuzemodel arbeidsvoorwaarden. Ook kun je tot 100 euro vergoeding krijgen als je voor de eerste keer lid wordt van een vakbond in september (Maand van de vakbond).

Met ingang van 1 januari 2020 is de VAWO opgegaan in de AOb. De AOb (aangesloten bij de FNV) is dé vakorganisatie voor onderwijspersoneel van het basisonderwijs tot aan universiteiten. Binnen de Universiteit Leiden maakt de bond zich sterk voor fundamentele verbetering van het personeels- en loopbaanbeleid.

Het huidige beleid gaat ten koste van de wetenschappelijke kwaliteit en is onacceptabel. Het aantal werknemers met tijdelijke contracten is nog steeds te hoog. Dit betekent dat steeds meer werknemers dreigen te worden ontslagen op het moment dat zij voor een vaste aanstelling in aanmerking komen of dat zij via vreemde constructies in dienst worden gehouden zonder uitzicht op een vaste baan. De AOb streeft naar meer wetenschappers en ondersteunend personeel in vaste dienst. Ook streeft de AOb naar een goede balans van werk en privé, met een reële en gezonde taakbelasting. Geen onderzoek in de avonden, weekenden en vakanties, maar ruimte hiervoor onder werktijd.

Wil je lid worden? Meld je dan aan op de website van de AOb. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Nicole van Os.

Het CNV vindt inspiratie in het christelijk-sociaal denken en gelooft dat ieder mens als streven en doel heeft om ‘tot bestemming te komen’. Sinds 1 januari 2021 is de AC-HOP samen gegaan met de CNV Overheid.

Het CNV streeft naar een samenleving waarin mensen zoveel mogelijk gelijke kansen hebben en duurzaamheid een centraal begrip is. Het CNV werkt nu aan de arbeidsmarkt in 2030-2040. Daarnaast regelt het CNV goed jouw arbeidsvoorwaarden zodat jij je werk met plezier doet.

Wil je lid worden? Meld je dan aan op de website van CNV Overheid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ian Hornes of Marc Fluttert.

De FNV zet zich in op het gebied van arbeidsomstandigheden, pensioenen, medezeggenschap en loopbaanbeleid.

De FNV is de belangrijkste speler in het afsluiten van jouw arbeidsvoorwaarden en hecht waarde aan de mening van haar leden. Daarnaast kent de FNV de Universiteit en vervult een belangrijke rol in het behartigen van individuele  maar vooral collectieve belangen. FNV geeft ook inhoud aan solidariteit, bijvoorbeeld door extra aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het financieren van scholingsprojecten in ontwikkelingslanden.

Wil je lid worden? Meld je dan aan op de website van FNV Overheid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Joop de Kort of Margriet Suijten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.