Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksondersteuning

De Stafafdeling Onderzoek biedt onderzoeksondersteuning op meerdere gebieden. 

Commissie Ethiek en Data

De Commissie Ethiek en Data van de Faculteit der Rechtsgeleerheid ziet toe op het ethisch toetsen van onderzoeksvoorstellen en het toetsen op datamanagementplannen inclusief AVG-aspecten. In de regel gaat het hierbij om onderzoek waarin nieuwe data wordt gebruikt.

Meer informatie.

Datamanagement

Datamanagement is het creëren, opslaan, onderhouden, beschikbaar maken, archiveren en langdurig bewaren van onderzoeksdata. Hierbij wordt als einddoel vaak gerefereerd aan de zogenaamde FAIR principes: 'Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable'.

Meer informatie.

Externe onderzoeksfinanciering

Externe financiering van onderzoek is steeds belangrijker. Hierbij is goede ondersteuning bij de acquisitie van onderzoeksssubsidies onmisbaar.

Met vragen kan er contact worden opgenomen met de facultaire subsidie-adviseur Catherine Savitsky. Bij het Research Support Portal kunnen onderzoekers ook andere ondersteuning vragen. Zie ook de funding calendar

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.