Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksondersteuning

Het Meijers Instituut biedt onderzoeksondersteuning op meerdere gebieden. 

Commissie Ethiek en Data

De Commissie Ethiek en Data van de Faculteit der Rechtsgeleerheid ziet toe op het ethisch toetsen van onderzoeksvoorstellen en het toetsen op datamanagementplannen inclusief AVG-aspecten. In de regel gaat het hierbij om onderzoek waarin nieuwe data wordt gebruikt.

Meer informatie.

Datamanagement

Datamanagement is het creëren, opslaan, onderhouden, beschikbaar maken, archiveren en langdurig bewaren van onderzoeksdata. Hierbij wordt als einddoel vaak gerefereerd aan de zogenaamde FAIR principes: 'Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable'.

Meer informatie.

Externe onderzoeksfinanciering

Externe financiering van onderzoek is steeds belangrijker. Hierbij is goede ondersteuning bij de acquisitie van onderzoeksssubsidies onmisbaar.

De subsidie-adviseur van de faculteit, Martine van Trigt, is het eerste aanspreekpunt voor onderzoekers. Zij kan onderzoekers adviseren en ondersteunen bij subsidieaanvragen. Zij werkt samen met het Grant Development Team van de Universiteit Leiden. Indien nodig verwijst zij onderzoekers door naar andere ondersteuning en expertise binnen en buiten de faculteit. Zie ook de funding calendar

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.