Universiteit Leiden

nl en

Vergaderdata

Vergaderdata collegejaar 2020 - 2021

De overlegvergaderingen van het faculteitsbestuur en de faculteitsraad zijn in principe openbaar en vinden plaats via TEAMS.  
De vergaderingen starten om 10.00 uur en eindigen om ca. 12.00 uur.

Data in 2020                                       Data in 2021

28 september 2020 

25 januari 2021

2 november 2020

! afwijkende datum

22 maart 2021

14 december 2020

19 april 2021

  14 juni 2021
  5 juli 2021

Data vooroverleggen fractievoorzitters met de decaan

Voorafgaand aan de overlegvergadering tussen faculteitsbestuur en faculteitsraad vindt een informeel vooroverleg van de fractievoorzitters en de decaan plaats.

Alle overleggen vinden plaats op de donderdag voorafgaand aan de faculteitsraadvergadering, via MS TEAMS.

Hieronder het overzicht van de data van deze overleggen.

Data in 2020                                      Data in 2021

Donderdag 24 september 2020

Donderdag 21 januari 2021om 13.00 uur

Donderdag 29 oktober 2020

Donderdag 18 maart 2021 om 13.00 uur

Donderdag 10 december 2020 om 11.00 uur

Donderdag 15 april 2021 om 11.00 uur
 

Donderdag 10 juni 2021 om 13.00 uur

  Donderdag 1 juli 2021 om 13.00 uur

Data informele Corona overleggen

Het faculteitsbestuur stelt voor om, zoals voorafgaand aan het zomerreces, naast de reguliere overlegvergaderingen ook informele (Corona) bijeenkomsten in te plannen met de fractievoorzitters, indien de fractievoorzitter verhinderd is, kan deze door een ander raadslid vervangen worden. Deze informele overleggen zullen ook via MS Teams plaatsvinden. 

In de agenda’s van de decaan en de vice-decaan onderwijs zijn de volgende momenten hiervoor ingepland: 

Data Informele overleggen:
-          dinsdag 12 januari 2021 14.30 – 15.30 uur;
-          maandag 1 maart 2021 13.00 – 14.00 uur; 
-          donderdag 8 april 2021 11.00 – 12.00 uur;
-          maandag 17 mei 2021 10.00 – 11.00 uur.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.