Universiteit Leiden

nl en

Vergaderdata

Vergaderdata collegejaar 2021 - 2022

De overlegvergaderingen van het faculteitsbestuur en de faculteitsraad zijn in principe openbaar en vinden plaats in het Academiegebouw.
De vergaderingen starten om 10.00 uur en eindigen om ca. 12.00 uur.

Data in 2021                                      Data in 2022

27 september 2021 

31 januari 2022

8 november 2021

7 maart 2022

20 december 2021

11 april 2022

  30 mei 2022
  4 juli 2022

Data vooroverleggen fractievoorzitters met de decaan

Voorafgaand aan de overlegvergadering tussen faculteitsbestuur en faculteitsraad vindt een informeel vooroverleg van de fractievoorzitters en de decaan plaats.

Alle overleggen vinden op de donderdag voorafgaand aan de faculteitsraadvergadering om 13.00 uur plaats.

Hieronder het overzicht van de data van deze overleggen.

Data in 2020                                      Data in 2021

Donderdag 23 september 2021

Donderdag 27 januari 2022

Donderdag 4 november 2021

Donderdag 3 maart 2022

Donderdag 16 december 2021

Donderdag 7 april 2022
 

Donderdag 25 mei 2022

  Donderdag 30 juni 2022

Data informele Corona overleggen

Het faculteitsbestuur stelt voor om, zoals voorafgaand aan het zomerreces, naast de reguliere overlegvergaderingen ook informele (Corona) bijeenkomsten in te plannen met de fractievoorzitters, indien de fractievoorzitter verhinderd is, kan deze door een ander raadslid vervangen worden. Deze informele overleggen zullen ook via MS Teams plaatsvinden. 

In de agenda’s van de decaan en de vice-decaan onderwijs zijn de volgende momenten hiervoor ingepland: 

Data Informele overleggen:
-          dinsdag 12 januari 2021 14.30 – 15.30 uur;
-          maandag 1 maart 2021 13.00 – 14.00 uur; 
-          donderdag 8 april 2021 11.00 – 12.00 uur;
-          maandag 17 mei 2021 10.00 – 11.00 uur.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.