Universiteit Leiden

nl en

Vergaderdata

Vergaderdata collegejaar 2022 - 2023

De overlegvergaderingen van het faculteitsbestuur en de faculteitsraad zijn in principe openbaar en vinden plaats in het Academiegebouw.
De vergaderingen starten om 10.00 uur en eindigen om ca. 12.00 uur.

Data in 2022                                      Data in 2023

12 september 

6 februari

7 november

3 april

12 december

8 mei

  3 juli

Data vooroverleggen fractievoorzitters met de decaan

Voorafgaand aan de overlegvergadering tussen faculteitsbestuur en faculteitsraad vindt een informeel vooroverleg van de fractievoorzitters en de decaan plaats.

Alle overleggen vinden op de donderdag (in december op woensdag) voorafgaand aan de faculteitsraadvergadering.

Hieronder het overzicht van de data van deze overleggen.

Data in 2022                                      Data in 2023

8 september 13.00-14.00 uur

2 februari 13.00-14.00 uur

3 november 11.00-12.00 uur

30 maart 13.00-14.00 uur

7 december 14.00-15.00 uur

4 mei 13.00-14.00 uur
 

29 juni 13.00-14.00 uur

Data informele Corona overleggen

Het faculteitsbestuur stelt voor om, zoals voorafgaand aan het zomerreces, naast de reguliere overlegvergaderingen ook informele (Corona) bijeenkomsten in te plannen met de fractievoorzitters, indien de fractievoorzitter verhinderd is, kan deze door een ander raadslid vervangen worden. Deze informele overleggen zullen ook via MS Teams plaatsvinden. 

In de agenda’s van de decaan en de vice-decaan onderwijs zijn de volgende momenten hiervoor ingepland: 

2022 2023
5 oktober 11 januari
23 november  

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.