Universiteit Leiden

nl en

Vergaderdata

Vergaderdata 2024

De overlegvergaderingen van het faculteitsbestuur a.i. en de faculteitsraad zijn in principe openbaar en vinden plaats in het Academiegebouw.
De vergaderingen starten om 10.00 uur en eindigen om ca. 12.00 uur.

 Data in 2024
29 januari
11 maart

22 april

3 juni
8 juli
26 augustus

Data vooroverleggen fractievoorzitters met de decaan

Voorafgaand aan de overlegvergadering tussen faculteitsbestuur a.i. en faculteitsraad vindt een informeel vooroverleg van de fractievoorzitters en de decaan plaats.

Alle overleggen vinden op de donderdag voorafgaand aan de faculteitsraadvergadering plaats.

 Data in 2024
25 januari
7 maart
18 april
30 mei
4 juli
22 augustus
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.