Universiteit Leiden

nl en

Opleidingscommissies

Opleidingscommissies Politieke Wetenschap

Advies over onderwijszaken

De opleidingscommissies adviseren het Instituut over onderwijszaken en dragen bij aan de kwaliteitszorg voor de opleidingen. In de opleidingscommissies zitten docenten en studenten. Zij moeten natuurlijk goed op de hoogte zijn van wat er speelt. Daarom onderhouden de leden van de opleidingscommissies nauwe contacten met stafleden en studenten. Andersom is het belangrijk dat docenten en studenten hun opleidingscommissie weten te vinden als aanspreekpunt in alle opleidingskwesties.

Verbetersuggesties?

De mening van studenten is een belangrijke maatstaf voor de kwaliteit van het onderwijs. De opleidingscommissies zorgen ervoor dat studenten worden gehoord bij, bijvoorbeeld, de jaarlijkse vaststelling van de onderwijs- en examenregeling, het onderwijsprogramma en evaluaties van gegeven cursussen. Maar ook ad hoc adviezen zijn welkom. Als student kun je altijd terecht bij jouw opleidingscommissie met suggesties ter verbetering van het onderwijs.

Het Instituut Politieke Wetenschap heeft twee opleidingscommissies:

Deze commissies hebben ieder hun eigen e-mailbox. Berichten die daarheen worden verstuurd, worden vertrouwelijk behandeld en zijn alleen toegankelijk voor studentleden.

Opleidingscommissie Bachelor Politicologie

Contact: olcpoliticologiebsc@fsw.leidenuniv.nl

Leden wetenschappelijke staf:

 • Wouter Veenendaal (voorzitter)
 • Frank de Zwart
 • Adeel Hussain
 • Cynthia van Vonno

Studentleden:

 • Ruben Stift
 • Petra Järvimaa
 • Oscar Laviolette
 • André Moreno

Secretaris:
Ruben Verheul

Opleidingscommissie Master Politicologie

Contact: olcpoliticologieMSc@fsw.leidenuniv.nl

Leden wetenschappelijke staf:

 • Francesco Ragazzi (voorzitter)
 • Matthew Di Giuseppe
 • Claire Vergerio

Studentleden:

 • Fee A’mema
 • Madhur Dhupar
 • Benjamin Ilg

Secretaris:
Ruben Verheul

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.