Universiteit Leiden

nl en

Europa Instituut

Mission statement

Het Europa Instituut van de Universiteit Leiden is één van de oudste academische instellingen gespecialiseerd in het recht van de Europese Unie en het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens; het werd opgericht in 1957, hetzelfde jaar als de Europese Economische Gemeenschap zelf. Het Europa Instituut verricht wetenschappelijk onderzoek, verzorgt onderwijs en levert juridisch advies aan de particuliere en de openbare sector op het hoogste academische niveau. 

Door haar activiteiten, draagt het Europa Instituut bij aan het begrip en de ontwikkeling van de snel evoluerende integratie in Europa. Het is de thuisbasis van de Common Market Law Review, het toonaangevende tijdschrift over het recht van de Europese Unie, en staat onder toezicht van een Curatorium met eminente deskundigen uit de verschillende schakels van het Europese recht. 

De staf van het Europa Instituut bezit een uitgebreide expertise omt rent het recht van de Europese Unie en de Europese bescherming van de mensenrechten in het algemeen. Het huidige onderzoek richt zich op vijf gebieden van bijzonder belang voor Europese integratie. 
In deze gebieden streeft het Europa Instituut ernaar  een leidende rol te spelen:   
• De Euro-crisis en haar gevolgen 
• Het toenemende belang van de mensenrechten in de Europese rechtsorde 
• Migratie en EU burgerschap 
• Economische Governance in de EU, waaronder sociaal en non-discriminatierecht 
• De externe dimensie van Europese integratie    

 

Deze vijf gebieden maken tezamen onderdeel uit van het overkoepelende onderzoeksthema constitutionele transformatie van Europese integratie. Door het bevorderen van onderzoek - zowel individueel als in samenwerking met anderen - op deze vijf gebieden reageert het Europa Instituut niet alleen op de recente ontwikkelingen binnen het Europese recht, maar verbind deze ook met de kernvragen waar Europese Unie zich vandaag de dag voor gesteld ziet, en de kernvragen waar deze in toe toekomst voor gesteld zal worden. Het Europa Instituut streeft er verder naar haar brede wetenschappelijke kennis en ideeën met betrekking tot de Europese rechtsorde te delen met studenten, andere deskundigen en de maatschappij in het algemeen. Daarbij streeft het in het algemeen naar academische excellentie en onafhankelijkheid en een pragmatische betrokkenheid bij uitdagingen en kansen die de juridische integratie in Europa met zich mee brengt. Voor vragen met betrekking tot het instituut kunt u contact opnemen met Professor S.C.G. Van den Bogaert, directeur van het Europa Instituut. Voor administratieve vragen kunt u een e-mail sturen naar: Europeesrecht@Law.LeidenUniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.