Universiteit Leiden

nl en

Adviescommissie voor het onderwijs

De vaste commissie voor het onderwijs adviseert het faculteitsbestuur - gevraagd en ongevraagd - over allerlei aspecten van het facultaire onderwijsbeleid. Daarnaast vervult ze de rol van opleidingscommissie voor de kerncurriculumvakken: Ze analyseert de studentevaluaties en rapporteert en adviseert aan de hand daarvan het faculteitsbestuur.

Ook treedt de commissie ieder jaar als jury op voor de facultaire onderwijsprijs, en kiest ze ieder jaar de beste masterscriptie van de faculteit die meedingt naar de universitaire scriptieprijs.

De commissie onderwijs geeft advies over

 • de wijziging van onderwijsprogramma’s
 • de wijze waarop opvolging wordt gegeven aan visitaties
 • alle onderwerpen die te maken hebben met het facultaire onderwijsbeleid

In de afgelopen periode heeft de commissie zich intensief bemoeid met nieuwe en vernieuwde opleidingen, studiesucces en kwaliteitszorg.

Samenstelling

Stafleden:

 • Anita van Dissel (Instituut voor Geschiedenis)
 • Paz Gonzalez Gonzalez (LUCL)
 • Jan Gerrit Dercksen (LIAS)
 • Gerlov van Engelenhoven (LUCAS)
 • Johan de Jong (Instituut voor Wijsbegeerte)

Studentleden:

 • Izaak Mulder
 • Billie van Leeuwen
 • Marie Russelburg
 • Luge Yu

De secretaris van de commissie Onderwijs is Thomas Boeve.

Onderwijsprijs

Het bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen heeft in zijn vergadering van 31 augustus 2010 besloten tot instelling van een facultaire Onderwijsprijs. Alle onderwijsgevenden van de faculteit kunnen genomineerd worden. Aan de Onderwijsprijs Geesteswetenschappen is een gratificatie van €1000 (bruto) verbonden. De Commissie Onderwijs selecteert de winnaar van de Onderwijsprijs.

Contact

De commissie vergadert eens per maand, doorgaans in de week van voorafgaand aan de faculteitsraadvergadering. De Commissie Onderwijs is in eerste instantie een adviesorgaan voor het faculteitsbestuur. Maar zij heeft ook de bevoegdheid om zelfstandig zaken aan de orde te stellen.

De commissie nodigt studenten en docenten van de faculteit Geesteswetenschappen nadrukkelijk uit om knelpunten op het vlak van het onderwijs te melden door te mailen naar: commissie_onderwijs@hum.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.