Universiteit Leiden

nl en

Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit leden die een binding hebben met de faculteit. Daarnaast zijn zij goed thuis in de wereld van de advocatuur, de rechterlijke macht, de overheid en het bedrijfsleven. 

Enkele keren per jaar vindt er overleg plaats tussen het faculteitsbestuur en de Raad van Advies over ontwikkelingen in de faculteit en in de beroepspraktijk. Het faculteitsbestuur gebruikt de adviezen van de Raad bij de beleidsontwikkeling van de faculteit op de terreinen onderwijs, onderzoek en organisatie. Tegelijkertijd blijven de leden als belangrijke afnemers van Leidse juristen goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het onderwijs en de wetenschap van de faculteit. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.