Universiteit Leiden

nl en

Onderwijscommissie

De Onderwijscommissie (OWC) adviseert het Opleidingsbestuur en de Opleidingsdirecteur. De leden van deze commissie (Deelcurriculumcoordinatoren, DCC’s) zijn ieder verantwoordelijk voor een onderdeel van het curriculum. Hiertoe overleggen deze leden met de betrokken docenten (in ieder curriculum) in zogenaamde deelcurriculumoverleggen (DCO’s).

Samenstelling OWC 2023-2024

Coördinatoren van een curriculumonderdeel (DCC’s)

 • dr. Nienke Wieringa - Pedagogisch didactisch handelen (PDH)
 • drs. Sanne Bosker - Pedagogiek
 • drs. Anneke Wurth - Vakdidactiek
 • dr. Michiel Dam - Vakdidatische Verdieping/keuzeruimte
 • dr. Nelleke Belo - Praktijk

Coördinator afstudeerprofiel World Teachers Programme (WTP)

 • dr. Tessa Mearns

Beleidsmedewerker Samen Opleiden

 • dr. Nelleke Belo

Coördinator nascholing (stemt af en zorgt voor verbinding met docentprofessionalisering)

 • dr. Tamara Platteel

Studieadviseur

 • Drs. Toke Egberts

Opleidingsdirecteur

 • dr. Esther de Vrind

Aan de OWC zijn toegevoegd de leden van het Dagelijks Opleidingsoverkoepelend Team (DOT) voor de dagelijkse opleidingsoverkoepelende ondersteuning en advisering ten aanzien van werkprocessen, beleid, regelgeving, communicatie en personeel.

Beleidsmedewerker en (vervangend) directeur bedrijfsvoering: adviseert vanuit beleid en bedrijfsvoering

 • mr. Jossi Gijzen

Hoofd onderwijsadministratie: adviseert en ondersteunt ten aanzien van werkprocessen en communicatie studenten

 • Jacqueline Glasbergen

Overkoepelend coördinator ‘Super supervisor’ die opleidingsdirecteur ondersteunt in het begeleiden en professionaliseren van het team van opleiders

 • drs. Gitta de Graaf

Overkoepelend coördinator ‘verschillende trajecten en (digitale) infrastructuur’: adviseert en ondersteunt vanuit perspectief van verschillende trajecten, doelgroepen met betrekking tot organisatie, communicatie en (digitale) infrastructuur (BrightSpace)

 • drs. Evelien Stoutjesdijk

Het DOT komt wekelijks bijeen. De OWC komt viermaal per jaar bijeen. Daarnaast is er regelmatig overleg (één keer per vier tot zes weken) tussen opleidingsdirecteur en DCC.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.