Universiteit Leiden

nl en

Marketing & Communicatie

Interne en externe communicatie

De afdeling Marketing & Communicatie adviseert en faciliteert de rechtenfaculteit bij het vertellen van haar verhaal. Ze zet online en offline kanalen in voor werving, ondersteunen interne communicatie en laat de buitenwereld kennis maken met onderzoek.

Teamleider Communicatie Jikke van der Putte
Interne communicatie-adviseur  Nicole de Waal
Hoofdredacteur Jelle van de Kamp
Redacteur Wetenschap Helena Lysaght
Redacteur Mireille van der Stoep
Vertaler/editor

Wendy Rodger

Vertaler/editor Marleen van Koetsveld
Vertaler/editor Joey Lim
Online Marketeer Ling Ling Yeh

Alumni & arbeidsmarktrelaties en fondsenwerving

Universiteit Leiden is trots op haar alumni. Alumni dragen op allerlei manieren bij aan de groei en bloei van de universiteit. De universiteit wil ook na het afstuderen bijdragen aan ontwikkeling van haar alumni.

Op hun beurt helpen alumni weer mee aan de studie van onze huidige studenten. Ze geven voorlichting over hun loopbaan, zijn beschikbaar voor het Mentornetwerk, waarin ze studenten helpen bij loopbaankeuzes, of vertellen in een vlog over hun werkervaring.

Alumni Relations Officer Mijanou Blaauw
Junior Fondsenwerver

Lucas van Berkum

Online Marketeer Ling Ling Yeh

Marketingcommunicatie

De rechtenfaculteit presenteert haar opleidingen aan de aanstaande studenten op een authentieke en persoonlijke manier. Zo kan een aanstaande student de juiste studiekeuze maken. Hierbij werken we met een team van nationale en internationale bachelor- en masterstudenten. Wij bezoeken scholen, beurzen en presenteren ons online. Daarnaast bezoeken ze ons tijdens open dagen, meeloopdagen en proefstudeer-dagen.

Bachelorwerving

Communicatiemedewerker bachelor  Linda Sibie
Hoofdredacteur - online werving Jelle van de Kamp
Online Marketeer Ling Ling Yeh

(Advanced) Masterwerving

Marketing- en communicatieadviseur masters  Dyana Kettenis
Hoofdredacteur - online werving Jelle van de Kamp
Online marketeer Ling Ling Yeh

 

Overzicht marketing- en communicatiemiddelen Faculteit der Rechtsgeleerdheid

 

Communicatiekanaal

Contact

Social Media

communicatie@law.leidenuniv.nl 

Berichtgeving

communicatie@law.leidenuniv.nl 
Alumninieuwsbrief

alumni@law.leidenuniv.nl

Nieuwsbrief Faculteit (student en medewerkers)

communicatie@law.leidenuniv.nl 
Schermen in de hal communicatie@law.leidenuniv.nl 

Evenementen

 
Voorlichtingsdagen bachelor studentenambassadeurs@law.leidenuniv.nl 
Voorlichtingsdagen master master@law.leidenuniv.nl 
Alumni-sponsor evenementen alumni@law.leidenuniv.nl
Facultaire evenementen (opening-nieuwjaar-afstudeerceremonies)  info@law.leidenuniv.nl
Arbeidsmarktrelatie evenementen

loopbaanadviseur@law.leidenuniv.nl 

Website

 

Wijzigingen profielpagina's

communicatie@law.leidenuniv.nl
Wervingswebsite master master@law.leidenuniv.nl 
Wervingswebsite bachelor communicatie@law.leidenuniv.nl 
Nieuws Faculteit der Rechtsgeleerdheid communicatie@law.leidenuniv.nl

Leiden Law Blog

leidenlawblog.nl/about

Merchandising

 
Hoodies

Hou de website en instagram in de gaten voor verkoopdagen

Drukwerk

 
Bachelorbrochures info@law.leidenuniv.nl
Masterbrochures info@law.leidenuniv.nl
Rollbanners info@law.leidenuniv.nl
Video-film communicatie@law.leidenuniv.nl 
Facultaire brochure

info@law.leidenuniv.nl

 

Huisstijl

De huisstijl van de Universiteit Leiden staat beschreven in het huisstijlhandboek

Contact

Neem gerust contact op met de afdeling als er vragen of suggesties zijn.

Hoofd Communicatie & Marketing: Annet van der Helm

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.