Universiteit Leiden

nl en

Marketing & Communicatie

Interne en externe communicatie

De afdeling Marketing & Communicatie adviseert en faciliteert de rechtenfaculteit bij het vertellen van haar verhaal. Ze verzorgt en faciliteert de strategie rondom de inzet van online en offline kanalen voor marketing en interne communicatie en laat de buitenwereld kennis maken met onderzoek.

Team lead communicatie  Jikke van der Putte
Adviseur interne communicatie Nicole de Waal
Communicatieadviseur Onderwijsvernieuwing Michèle van Beek
Content manager Sanne de Boer
Redacteur Wetenschap Jan Willem Oomen a.i.  
Redacteur Mireille van der Stoep
Vertaler/editor

Wendy Rodger

Vertaler Lucy Bevan
Online Marketeer Ling Ling Yeh

 

 

Alumni & arbeidsmarktrelaties en fondsenwerving

Universiteit Leiden is trots op haar alumni. Alumni dragen op allerlei manieren bij aan de groei en bloei van de universiteit. De universiteit wil ook na het afstuderen bijdragen aan ontwikkeling van haar alumni.

Op hun beurt helpen alumni weer mee aan de studie van onze huidige studenten. Ze geven voorlichting over hun loopbaan, zijn beschikbaar voor het Mentornetwerk, waarin ze studenten helpen bij loopbaankeuzes, of vertellen in een vlog over hun werkervaring.

Alumni Relations Officer Mijanou Blaauw
Online Marketeer Ling Ling Yeh

Marketingcommunicatie

De rechtenfaculteit presenteert haar opleidingen aan de aanstaande studenten op een authentieke en persoonlijke manier. Zo kan een aanstaande student de juiste studiekeuze maken. Hierbij werken we met een team van nationale en internationale bachelor- en masterstudenten. Wij bezoeken scholen, beurzen en presenteren ons online. Daarnaast bezoeken ze ons tijdens open dagen, meeloopdagen en proefstudeer-dagen.

Bachelorwerving

Communicatiemedewerker bachelor  Linda Sibie
Hoofdredacteur - online werving Vacant 
Online Marketeer Ling Ling Yeh

(Advanced) Masterwerving

Marketing- en communicatieadviseur masters  Vacant
Hoofdredacteur - online werving Vacant
Online marketeer Ling Ling Yeh

 

Overzicht marketing- en communicatiemiddelen Faculteit der Rechtsgeleerdheid

 

Communicatiekanaal

Contact

Social Media

communicatie@law.leidenuniv.nl 

Berichtgeving

communicatie@law.leidenuniv.nl 
Alumninieuwsbrief

alumni@law.leidenuniv.nl

Nieuwsbrief Faculteit (student en medewerkers)

communicatie@law.leidenuniv.nl 
Schermen in de hal communicatie@law.leidenuniv.nl 

Evenementen

 
Voorlichtingsdagen bachelor studentenambassadeurs@law.leidenuniv.nl 
Voorlichtingsdagen master master@law.leidenuniv.nl 
Alumni-sponsor evenementen alumni@law.leidenuniv.nl
Facultaire evenementen (opening-nieuwjaar-afstudeerceremonies)  info@law.leidenuniv.nl
Arbeidsmarktrelatie evenementen

loopbaanadviseur@law.leidenuniv.nl 

Website

 

Wijzigingen profielpagina's

communicatie@law.leidenuniv.nl
Wervingswebsite master master@law.leidenuniv.nl 
Wervingswebsite bachelor communicatie@law.leidenuniv.nl 
Nieuws Faculteit der Rechtsgeleerdheid communicatie@law.leidenuniv.nl

Leiden Law Blog

leidenlawblog.nlabout

Merchandising

 
Hoodies

Hou de website en instagram in de gaten voor verkoopdagen

Drukwerk

 
Bachelorbrochures info@law.leidenuniv.nl
Masterbrochures info@law.leidenuniv.nl
Rollbanners info@law.leidenuniv.nl
Video-film communicatie@law.leidenuniv.nl 
Facultaire brochure

info@law.leidenuniv.nl

 

Huisstijl

De huisstijl van de Universiteit Leiden staat beschreven in het huisstijlhandboek

Contact

Neem gerust contact op met de afdeling als er vragen of suggesties zijn.

Hoofd Communicatie & Marketing: Annet van der Helm

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.