Universiteit Leiden

nl en

Instituutsraad

De Instituutsraad bestaat uit 15 leden, waarvan 12 leden van het wetenschappelijk personeel en 3 leden uit het ondersteunend- en beheerspersoneel. Het lidmaatschap van de Instituutsraad is onverenigbaar met dat van het Instituutsbestuur. Personeelsleden van de Opleidingscommissie kunnen lid zijn van de Instituutsraad.

Taken

De Instituutsraad brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het Instituutsbestuur over zaken die het instituut betreffen. De Instituutsraad adviseert de personeelsgeleding van de Faculteitsraad omtrent de medezeggenschapsaspecten. Hiertoe kan de Instituutsraad ook met het Instituutsbestuur overleggen voor zover het zaken betreft die het instituut rechtstreeks aangaan. De Instituutsraad adviseert het Faculteitsbestuur over de samenstelling van het Instituutsbestuur. De Instituutsraad wordt in elk geval in de gelegenheid gesteld om het Instituutsbestuur te adviseren over de begroting van het instituut, een voorgenomen reorganisatie van het instituut en de structurele samenwerking met partners buiten het instituut.

Het Instituutsbestuur informeert de Instituutsraad over de aangelegenheden die de overleg- en adviestaken van de Instituutsraad aangaan. Het Instituutsbestuur voert regelmatig overleg met de Instituutsraad. De overlegvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het Instituutsbestuur.

Download het reglement van het Instituut Pedagogische Wetenschappen ››

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.