Universiteit Leiden

nl en

R-MOC: Research Master Opleidingscommissie

De Research Master Opleidingscommissie (R-MOC) is een van de drie opleidingscommissies van de opleiding Psychologie. De R-MOC is voortdurend bezig om het onderwijsprogramma bij te schaven en aan te passen. Dit gebeurt op grote en kleine schaal. Hierbij kun je denken aan onderwerpen als:

  • de inhoud en kwaliteit van het onderwijs
  • de opbouw van het onderwijsprogramma
  • regelingen van tentamens en examens
  • de onderwijsfaciliteiten

De Opleidingscommissie adviseert gevraagd en ongevraagd het opleidingsbestuur over belangrijke zaken betreffende het onderwijs. Om advies van een brede basis te voorzien, zitten een docent en een student van elke research masterspecialisatie en een docentvertegenwoordiger van de sectie Methods & Statistics in de commissie.

Als student krijg je met de R-MOC te maken via schriftelijke evaluaties. Daarnaast kan een student zelf leden van de commissie benaderen met een opmerking over het programma. Bij reorganisaties van het onderwijs proberen we studenten zo veel mogelijk te betrekken.

  • 19 september 2023
  • 12 december 2023
  • 12 maart 2024
  • 04 juni 2024

Internationale studenten

Internationale studenten die willen meedenken of -praten over de psychologieopleiding kunnen deelnemen aan het International Student Platform (Engelstalig).

Leden

De commissie bestaat, naast een voorzitter en secretaris, uit een aantal docenten en studenten.

Prof.dr. S. T. Nieuwenhuis (Sander)
Voorzitter
snieuwenhuis@fsw.leidenuniv.nl

Dr. E.I. Fried (Eiko)
Track Clinical and Health Psychology
e.i.fried@fsw.leidenuniv.nl

Dr. M.J.W. van der Molen (Melle)
Track Developmental Psychology
m.j.w.van.der.molen@fsw.leidenuniv.nl

Dr. A. Ghosh (Arko)
Track Cognitive Neuroscience
a.ghosh@fsw.leidenuniv.nl

Dr. G. Lelieveld (Gert-Jan)
Track Social and Economic Psychology
lelieveldgj@fsw.leidenuniv.nl

Dr. A. E. van 't Veer (Anna)
Track Methodology and Statistics in Psychology
a.e.van.t.veer@fsw.leidenuniv.nl

Dr. A. C. K. van Duijvenvoorde (Anna)
Wetenschap Coördinator Research Master
a.c.k.van.duijvenvoorde@fsw.leidenuniv.nl

Dr. P. Haazebroek (Pascal)
Toehoorder (Directeur Opleidingen)
opleidingsdirecteur-psy@fsw.leidenuniv.nl

M. Slot (Maartje)
Studenttoehoorder namens het opleidingsbestuur

studentlid-psy@fsw.leidenuniv.nl

 

Sarah Gehring
Track Developmental Psychology
s.e.gehring@umail.leidenuniv.nl

Olivia Gadberry & Celine Fleischmann
Track Clinical & Health Psychology
o.c.gadberry@umail.leidenuniv.nlcelinestilinski24@gmail.com

Minke Osinga
Track Social & Economic Psychology
m.h.osinga@umail.leidenuniv.nl

Zeren Konuksay
Track Cognitive Neuroscience
z.s.konuksay@umail.leidenuniv.nl

Mr. M.T. Haas (Mirthe)
Secretaris, Onderwijscoördinator Master
MHaas@fsw.leidenuniv.nl

Dr. H. Joosten (Henriëtta)
Adjunct Secretaris/notulist, Instituutsbureau Psychologie
h.joosten@fsw.leidenuniv.nl

 

Meer over de R-MOC

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.