Universiteit Leiden

nl en

R-MOC: Research Master Opleidingscommissie

De Research Master Opleidingscommissie (R-MOC) is een van de drie opleidingscommissies van de opleiding Psychologie. De R-MOC is voortdurend bezig om het onderwijsprogramma bij te schaven en aan te passen. Dit gebeurt op grote en kleine schaal. Hierbij kun je denken aan onderwerpen als:

  • de inhoud en kwaliteit van het onderwijs
  • de opbouw van het onderwijsprogramma
  • regelingen van tentamens en examens
  • de onderwijsfaciliteiten

De Opleidingscommissie adviseert gevraagd en ongevraagd het opleidingsbestuur over belangrijke zaken betreffende het onderwijs. Om advies van een brede basis te voorzien, zitten een docent en een student van elke research masterspecialisatie en een docentvertegenwoordiger van de sectie Methods & Statistics in de commissie.

Als student krijg je met de R-MOC te maken via schriftelijke evaluaties. Daarnaast kan een student zelf leden van de commissie benaderen met een opmerking over het programma. Bij reorganisaties van het onderwijs proberen we studenten zo veel mogelijk te betrekken.

Vergaderingen

De Research Master Opleidingscommissie vergadert vier keer per jaar.

  • 21 september 2021
  • 14 december 2021
  • 08 maart 2022
  • 31 mei 2022

Internationale studenten

Internationale studenten die willen meedenken of -praten over de psychologieopleiding kunnen deelnemen aan het International Student Platform (Engelstalig).

Leden

De commissie bestaat, naast een voorzitter en secretaris, uit een aantal docenten en studenten.

Vertegenwoordigers research masterspecialisaties

Toehoorders

Studentvertegenwoordigers research masterspecialisaties

Secretaris en secretariaat

Meer over de R-MOC

Huishoudelijk Reglement R-MOC

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.