Universiteit Leiden

nl en

Wetenschappelijk Directeuren

Aan het hoofd van een onderzoeksdiscipline staat een wetenschappelijk directeur. De wetenschappelijk directeuren van de 9 instituten binnen de faculteit voeren een maal per twee weken overleg met het faculteitsbestuur en de decaan / portefeuillehouder onderzoek over wetenschapsbeoefening, bestuur, beheer van de faculteit en het begrotingsplan. De decaan is voorzitter van dit overleg en van de wetenschappelijk directeuren. 

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Verantwoordelijk voor functioneren van instituut en voor kwaliteit onderzoek.
  • Bepaalt werkzaamheden van medewerkers binnen het instituut.
  • Draagt zorg voor toelating, opleiding en begeleiding van promovendi
  • Stelt in hoofdlijnen het vijfjarig onderzoekprogramma op voor het instituut
  • Adviseert het faculteitsbestuur bij raming van middelen t.b.v. het onderzoekprogramma
  • Is voorzitter van de wetenschappelijke raad van het instituut
 
Wetenschappelijk Directeuren

Prof. dr. Paul Wouters 

 Interim decaan en Portefeuillehouder Onderzoek

Prof.dr. Arnold Tukker

Wetenschappelijk Directeur Centrum voor Milieuwetenschappen

Prof.dr. Gilles van Wezel

Wetenschappelijk Directeur Instituut Biologie Leiden

Prof.dr. Hubertus Irth

Wetenschappelijk Directeur Leiden Academic Centre for Drug Research

Prof.dr. Aske Plaat

Wetenschappelijk Directeur Leiden Institute Advanced Computer Science

Prof.dr. Hermen Overkleeft

Wetenschappelijk Directeur Leiden Institute of Chemistry

Prof.dr. Jan Aarts

Wetenschappelijk Directeur Leiden Institute of Physics

Per 1 september 2021

Prof.dr. Frans de Haas

Wetenschappelijk Directeur Mathematisch Instituut (MI)

Prof.dr. Huub Röttgering

Wetenschappelijk Directeur Sterrewacht

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.