Universiteit Leiden

nl en

Dienstraad ICLON

De Dienstraad is een vertegenwoordiging van het personeel van het ICLON en functioneert als orgaan van overleg, advies, informatie en communicatie. De Dienstraad voert namens de medewerkers van het ICLON het overleg met de leiding van het ICLON.

De Dienstraad draagt naar vermogen bij aan een zo goed mogelijk functioneren van het ICLON in al haar doelstellingen, behartigt het welzijn en de belangen van de medewerkers en bevordert naar vermogen de openheid, de openbaarheid en het onderling overleg in het ICLON.

De Dienstraad functioneert volgens het Reglement Dienstraden van de universiteit.

Samenstelling

Samenstelling per 1 september 2023:

Naam Dienst
Inge Bork Ambtelijk secretaris
Carla den Hartog

Algemeen lid

Alma Kuijpers Algemeen lid
Diana Machielse Algemeen lid
Arthur Pormes Algemeen lid
Iza Ritsema MA  Algemeen lid

Contact

Als je vragen hebt of als er dingen spelen waarvan je vindt dat wij daarvan op de hoogte moeten zijn, kun je altijd contact met een van de leden opnemen.

Bij problemen die een individueel karakter hebben, zoals bijvoorbeeld een arbeidsconflict, kunnen we je niet helpen. Wel kunnen we je doorverwijzen naar de verantwoordelijke persoon of dienst die dat wel kan.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.