Universiteit Leiden

nl en

ICT Shared Service Centre

Verantwoordelijkheid van het expertisecentrum

Het ICT Shared Service Centre (ISSC) levert ICT-diensten binnen de universiteit.

Wat doet het expertisecentrum?

  • Realiseert ICT-dienstverlening met de juiste kwaliteit en prijs.
  • Houdt klantbehoeftes en marktontwikkelingen nauwlettend in het oog en past de ICT-dienstverlening daarop aan.
  • Fungeert als sparringpartner in ICT-mogelijkheden.

Positie binnen de universiteit

ISSC is een van de zeven expertisecentra van de Universiteit Leiden. De organisatiestructuur van het ISSC vindt u terug in het organogram (pdf).

Contact

Bekijk de directie en management van het ISSC.

Directeur

Joop van der Born

Postadres

Postbus 9512
2300 RA Leiden

Bezoekadres

Snellius
Niels Bohrweg 1
2333 CA Leiden
Plan uw route
ISSC Strategie

ISSC Visie & Strategie

Het ISSC zet in op geavanceerde selfservice, waarbij in de toekomst gebruik wordt gemaakt van AI en robotisering. Gemak en service zijn hierbij belangrijke waarden. De levering van producten en diensten moet op een snelle en gebruiksvriendelijke wijze door klanten (eindgebruikers) zelf zijn te halen en/of te regelen. Daarnaast is het realiseren van een 24x7 bereikbaarheid van het ISSC een belangrijk doel en wordt geïnvesteerd in verbetering van de klantbeleving (hospitality) en klantcommunicatie.

Pijler 2.

Onder leiding van de CTIO-rol (Chief Technology Innovation Officer) wordt de R&D-functie (innovatie) binnen het ISSC stevig ontwikkeld. Hiervoor worden agile teams, innovatielaboratorium en app-ontwikkeling op basis van low-code systemen ingezet. Het ISSC gaat diensten en producten voor onderzoek en onderwijs samenstellen en zorgt voor een duidelijk aanspreekpunt voor onderzoekers en docenten. Gewerkt wordt aan de hand van progressieve roadmaps, proofs of concept (PoC’s) en sprints.

Pijler 3.

Er wordt voor de productie van de techniek – althans voor die gedeelten die als commodity zijn te verkrijgen – in toenemende mate gebruikt van de ‘markt’. Dit gebeurt door middel van slimme sourcing (o.a. publieke- en hybridecloudtoepassingen) en robuuste vormen van samenwerking met SURF, LUMC, LDE en anderen.

De ‘eigen’ productie van ICT-diensten en -producten wordt zoveel mogelijk geautomatiseerd. Ingezet wordt op een zeer wendbare maar ook zo standaard mogelijke ICTinfrastructuur, die onder architectuur en met inachtneming van de security-eisen en -standaarden is opgezet. Het ISSC gebruikt hiervoor cloud- en software-defined technologie.
Daarnaast wordt samen met onder andere Informatiemanagement ingezet op een sterk geregisseerd Applicatie Portfolio Management (APM) waarbij sterke en transparante afspraken worden gemaakt over het Life Cycle Management(LCM) van de door het ISSC beheerde applicaties en systemen. Uiteraard zorgt het ISSC voor een moderne Hardware Refresh Cycle, waardoor altijd kan worden beschikt over de juiste, veilige en moderne technische middelen. Deze wijze van werken levert
een op de toekomst voorbereide en gezonde
ICT-infrastructuur op.

Het ISSC gaat in toenemende mate werken met Agile- en Lean-teams. Deze teams hebben mandaat en kunnen snel nieuwe en aangepaste producten en diensten leveren. Ieder team heeft een of meerdere productowners en scrummaster die integraal verantwoordelijk zijn voor hun servicelijn.

Als basis voor de benodigde personeelsontwikkeling wordt een organisatieplan gemaakt waarin de vereiste transities op een zorgvuldige wijze worden beschreven en van te voren afgestemd. Dit organisatieplan geeft inzicht in de samenstelling en opbouw van het ISSC en de transitie die het ISSC ingaat om een klantgerichte en wendbare organisatie te worden en te blijven. De organisatieontwikkeling van het ISSC wordt volgens een Agile-werkwijze opgepakt door het management samen met de medewerkers. Hierbij wordt ook op een heldere wijze aandacht besteed aan het incorporeren van de voorziene uitbreiding van het dienstenportfolio met onder
andere de ICT-ondersteuning van onderzoek en onderwijs en het gaan uitvoeren van Technisch Applicatiebeheer.

Met ICT Control & Processen geeft het ISSC invulling aan de noodzakelijke checks and balances. Het werken onder architectuur met heldere security-kaders wordt binnen dit onderdeel verder vormgegeven. Daarnaast worden de processen zodanig ingericht dat ze wendbaar werken steeds beter mogelijk maken. Ook worden stevige KPI’s ontworpen en continu ontwikkeld en geactualiseerd. Op basis van deze KPI’s wordt professioneel erapporteerd en gestuurd.
 

ISSC Strategische thema’s

Strategische thema’s

Het ISSC krijgt de komende jaren een sterke focus door te werken met duidelijke strategische thema’s. Voor de komende twee jaren (2019 en 2020) staan de volgende thema’s centraal.

Het moet steeds makkelijker worden om ICT-zaken te regelen. Een van de eerste stappen op dit gebied - de helpdesk portal - is al gerealiseerd. Het ISSC gaat steeds meer gebruik maken van dit soort slimme portalen. Ook moeten met sterk gestandaardiseerde oplossingen snelle leveringen mogelijk worden emaakt. Dat strekt zich uit van werkplekken tot aan infrastructuur op afroep.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie