Universiteit Leiden

nl en

Faculteitsraad FSW

De faculteitsraad adviseert het faculteitsbestuur gevraagd en ongevraagd over alle zaken op facultair niveau die betrekking hebben op onderwijs, onderzoek en organisatie. De zitting van de faculteitsraad vangt aan op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar.

Medezeggenschap

De helft van de faculteitsraad wordt gekozen door en uit het personeel van de faculteit en de helft door en uit de studenten van de faculteit. De leden van de raad worden gekozen krachtens het door het College van Bestuur vastgestelde kiesreglement van de universiteit.

Samenstelling

Jos Brosschot Psychologie
Nienke van der Heide Faculteitsbureau
Coco Kanters CA-OS
Frits Meijerink Politieke Wetenschap
Suzanne Mol Pedagogische Wetenschappen
Evelien Wolthuis Psychologie
Kees Verduin Psychologie

Studenten 2019-2020

  • Margriet Beeksma (ONS)
  • Laurens van Merbel (CSL)
  • Jolien Schurg (LVS)
  • Chianna Shah (DSP - The Hague)
  • Anna Terstappen (LSP)
  • Lucas Vreugdenhil (CSL)
  • Huib van Vugt (ONS)

Agenda + notulen 2019-2020

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.