Universiteit Leiden

nl en

Faculteitsraad FSW

Vergaderdata 2021

  • Donderdag 3 juni 2021
  • Donderdag  8 juli 2021

  • Donderdag 26 augustus 2021

Alle vergaderingen vinden van 14:00-16:00 uur plaats, m.u.v.  26 augustus 2021 (13:00-15:00 uur).

De faculteitsraad adviseert het faculteitsbestuur gevraagd en ongevraagd over alle zaken op facultair niveau die betrekking hebben op onderwijs, onderzoek en organisatie. De zitting van de faculteitsraad vangt aan op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar.

Medezeggenschap

De helft van de faculteitsraad wordt gekozen door en uit het personeel van de faculteit en de helft door en uit de studenten van de faculteit. De leden van de raad worden gekozen krachtens het door het College van Bestuur vastgestelde kiesreglement van de universiteit.

Jos Brosschot Psychologie
Marian Hickendorff Pedagogische Wetenschappen
Suzanne Mol Pedagogische Wetenschappen
Marloes Moort Pedagogische Wetenschappen
Niki Veld CA-OS
Evelien Wolthuis Psychologie
Kees Verduin Psychologie
Nadine de Jong  CSL
Bram Leferink op Reinink  ONS
Marc Lütz  DSP
Kes Nieuwpoort  LSP
Tara Petzke  LVS
Ingeborg Olie  LSP
Timo Ringlever  LVS

Agenda + notulen 2019-2020

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.