Universiteit Leiden

nl en

Faculteitsraad FSW

Vergaderdata 2023-2024:

  • Do. 25 januari
  • Do. 7 maart
  • Do. 25 april
  • Do. 30 mei
  • Do. 4 juli
  • Do. 29 augustus

Alle vergaderingen vinden van 15:00-17:00 uur plaats.

De faculteitsraad adviseert het faculteitsbestuur gevraagd en ongevraagd over alle zaken op facultair niveau die betrekking hebben op onderwijs, onderzoek en organisatie. De zitting van de faculteitsraad vangt aan op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar.

Medezeggenschap

De helft van de faculteitsraad wordt gekozen door en uit het personeel van de faculteit en de helft door en uit de studenten van de faculteit. De leden van de raad worden gekozen krachtens het door het College van Bestuur vastgestelde kiesreglement van de universiteit.

2023-2024

DATUM AGENDA NOTULEN
5 oktober 2023 Agenda Verslag
16 november 2023 geannuleerd  
18 december 2023 Agenda Verslag
25 januari 2024 Agenda Verslag
7 maart 2024 Agenda Verslag
25 april 2024 Agenda  
30 mei 2024    
4 juli 2024    
29 augustus 2024    

 

2022-2023

DATUM AGENDA NOTULEN
17 november Agenda Verslag
19 december 2022   GEANNULEERD  
26 januari 2023 Agenda Verslag
9 maart 2023 Agenda Verslag
13 april 2023 Agenda Verslag
1 juni 2023 GEANNULEERD  
6 juli 2023 Agenda Verslag
31 augustus 2023 Agenda Verslag

 

2021-2022

DATUM AGENDA NOTULEN
29 augustus 2022 Agenda Notulen
7 juli 2022 Agenda Notulen
2 juni 2022 Agenda Notulen
14 april 2022 Agenda Notulen
3 maart 2022 Agenda Notulen
20 januari 2022 Agenda Notulen
9 december 2021 Agenda Notulen
11 november 2021 Agenda Notulen
7 oktober 2021 Agenda Notulen

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.