Universiteit Leiden

nl en

Arbo & Milieudienst

De Arbo- en MilieuDienst W&N, kortweg de AMD, geeft advies en voorlichting aan studenten, medewerkers en leidinggevenden over veiligheid, gezondheid en milieu op het werk. Wij verzorgen arbo- en milieuvoorlichting aan medewerkers en studenten over diverse onderwerpen, geven advies over de inrichting van uw computerwerkplek, voeren inspecties en risico-inventarisaties uit en organiseren de bedrijfshulpverlening in alle gebouwen van W&N. Ook het beheer van het gevaarlijke stoffen registratiesysteem GROS is een taak van de AMD. Verder assisteren wij bij de aanvraag van vergunningen voor het werken met stralingsbronnen, genetisch gemodificeerde organismen, e.d. en onderhouden wij contact met de bevoegde instanties en de universitaire Afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.