Universiteit Leiden

nl en

Stichting Historische Commissie voor de Leidse Universiteit

Doelstelling

De Stichting Historische Commissie (SHC) wil de kennis van en belangstelling voor de geschiedenis van de Universiteit Leiden bevorderen door voorwerpen en gegevens te verzamelen die van belang zijn voor de geschiedschrijving van de universiteit. De voorwerpen zijn te bezichtigen in het Academiegebouw, de Universiteitsbibliotheek en elders binnen de universiteit, maar ook digitaal: de website Leidse hoogleraren vanaf 1575 toont alle olieverfportretten, etsen, gravures, tekeningen en foto's van Leidse hoogleraren uit de diverse universitaire collecties die de SHC heeft laten digitaliseren.

Beleid

De SHC tracht haar doel te bereiken door onder meervoorwerpen te verwerven die betrekking hebben op de geschiedenis van de Universiteit Leiden. Deze voorwerpen kunnen in bruikleen worden afgestaan aan de Universiteit Leiden, hetzij ter plaatsing in het Academisch Historisch Museum van de universiteit, hetzij in enige andere door het bestuur van de stichting aan te wijzen instelling. Tevens verleent de stichting medewerking bij en geeft ze advies over het beheer van het Academisch Historisch Museum en het verzamelen van gegevens die voor de kennis van de geschiedenis van de Universiteit van betekenis kunnen zijn of worden. De SHC heeft geen winstoogmerk. Zie ook het beleidsplan van de SHC.

Beloningsbeleid 

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het verslag van de activiteiten van de stichting staat vermeld in het jaarverslag.

RSIN-nummer

804325418

KvK-nummer

41165856 

Algemeen Nut Beogende Instelling

De Stichting Historische Commissie is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor meer  informatie zie de jaarrekening 2019 en het beleidsplan

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Het rekeningnummer van de SHC is 70INGB0000115160.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.