Universiteit Leiden

nl en

Stel je kandidaat

Twee stelsels

De medezeggenschap binnen de universiteit kent twee stelsels; het personenstelsel en het lijstenstelsel. Bij verkiezingen volgens het personenstelsel kunnen individuele studenten of medewerkers zich als kandidaat opgeven.

Bij het lijstenstelsel kunnen lijsten (partijen) zich opgeven met meerdere kandidaten.

Welk stelsel van toepassing is op jouw medezeggenschapsorgaan en hoe de kandidaatstelling in plaatsvinden kan je hieronder lezen. De kandidaatstelling kan alleen tijdens een bepaalde periode van twee dagen plaatsvinden. Deze is te vinden in de Planning verkiezingen.

Kandideren lijstenstelsel

Het lijstenstelsel is van toepassing op de Universiteitsraad en de faculteitsraden van Rechtsgeleerdheid, Sociale Wetenschappen, en Wiskunde en Natuurwetenschappen. Bij Geesteswetenschappen geldt het lijstenstelsel alleen voor de studentengeleding. Je kan je op de volgende manier kandidaatstellen:

  1. Via een bestaande lijst. Neem hiervoor contact op met een studentenpartij of personeelspartij
  2. Door een eigen partij op te richten

Om een lijst met kandidaten in te dienen, gebruik je één Excel-formulier waarin je alle gegevens van de partij én die van de kandidaten invult. Omdat de kandidaten geen handtekening plaatsen om hun kandidaatstelling te formaliseren, kunnen zij door het stembureau worden gebeld om de kandidaatstelling te controleren. Zorg er dus voor dat alle gegevens correct worden ingevuld. Daarnaast moeten zoals altijd vijf kiesgerechtigden worden vermeld die de kandidatenlijst ondersteunen. Ook zij kunnen ter controle worden gebeld

Omdat de kandidaten geen handtekening plaatsen om hun kandidaatstelling te formaliseren, kunnen zij door het stembureau worden gebeld om de kandidaatstelling te controleren. Zorg er dus voor dat alle gegevens correct worden ingevuld. Daarnaast moeten zoals altijd vijf kiesgerechtigden worden vermeld die de kandidatenlijst ondersteunen. Ook zij kunnen ter controle worden gebeld.

Stuur het formulier per mail naar het betreffende Stembureau

Kandideren personenstelsel

De faculteitsraden van Archeologie, Governance and Global Affairs, Geesteswetenschappen (personeelsgeleding), de Studentenraad LUMC en alle Dienstraden hanteren het personenstelsel.

Je kunt je kandidaat stellen door het formulier kandidaatstelling in te vullen. Ondertekening is niet nodig, maar het formulier moet per uMail (studenten) of werkmail (ULCN) worden ingestuurd. Ook moeten vijf kiesgerechtigden de kandidaatstelling ondersteunen. Voor de verkiezingen van de Dienstraad Vastgoed zijn drie ondersteuners voldoende. De ondersteuners kunnen ter controle door het Stembureau worden gebeld. Vul alle gegevens dus correct in.

Stuur de formulieren naar het betreffende Stembureau.

Besluit stembureaus

Enkele dagen na de kandidaatstellingen maken de stembureaus hun beslissingen ten aanzien van de ingediende kandidaatstellingen bekend. Mochten er problemen zijn geconstateerd die kunnen worden hersteld - zoals het ontbreken van voldoende handtekeningen van kiesgerechtigden die de kandidaatstelling ondersteunen - dan is daartoe volgens het tijdschema gelegenheid.

Beroep aantekenen

Ben je het niet eens met een beslissing van een stembureau met betrekking tot de kandidaatstelling of de verbetering van het kiezersregister? Teken dan beroep aan volgens het tijdschema bij de kamer voor de verkiezingen van de Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften (Rapenburg 70 te Leiden). 

Ook tegen beslissingen met betrekking tot het herstel van verzuimen in de kandidaatstelling kan volgens de planning bij de kamer voor de verkiezingen beroep worden aangetekend.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.