Universiteit Leiden

nl en

Biologische veiligheidsfunctionarissen

Het toezicht op het werken met genetisch gemodificeerde organismen wordt in de faculteitsgebouwen uitgevoerd door de Biologisch Veiligheidsfunctionarissen (BVF's).

Wat is een BVF?

Werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) vallen onder de wettelijke regeling GGO. Op grond van de regeling GGO is men verplicht een biologische veiligheidsfunctionaris (BVF) aan te stellen. Deze is belast met de coördinerende, motiverende en signalerende taak op het gebied van biologische veiligheid. De BVF biedt ondersteuning aan onderzoekers en onderzoekmedewerkers in de vorm van:

  • instructie, voorlichting of advies bij experimenten,
  • het beoordelen van vergunningaanvragen,
  • inspectie van geclassificeerde laboratoria
  • en inzet bij incidenten of calamiteiten.

De BVF is het aanspreekpunt voor medewerkers, gasten, studenten en organisaties van buiten de faculteit (zoals bureau GGO of externe inspecteurs). De BVF's in de faculteit W&N zijn te vinden op de website van de AMD.  

Meer informatie

Op de website van de Vereniging BVF Platform isinformatie te vinden over biologische veiligheid in relatie met wetgeving, opleidingen, desinfectie en transport.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.