Universiteit Leiden

nl en

Huisvesting en Gebiedsontwikkeling

De afdeling Huisvesting en Gebiedsontwikkeling (HGO) heeft taken op strategisch beleidsniveau en operationeel niveau.

Strategisch beleidsniveau

- het initiëren van de universitaire huisvestingsstrategie 
- het ontwikkelen van universitaire gebieden en complexen 
- het ontwikkelen van universitaire beheermodellen  
  zoals het Huurder-Verhuurder-model 
- het formuleren van het beveiligingsbeleid voor de universiteit

Operationeel niveau

- het afstemmen van de universitaire huisvestingsvraag op het beschikbare aanbod 
- het begeleiden/verzorgen van vastgoedtransacties, kaveluitgifte in het Leiden Bio Science Park 
- het beheren van vastgoedcontracten 
- het beheren van leegstaande gebouwen/terreinen
- het parkeerbeheer 
- het verzorgen van bewaking en beveiliging  
- het begeleiden van projectverhuizingen 
- het opstellen van beveiligingsplannen voor afzonderlijke faculteiten en gebouwen  
- het beheren van de verzekeringspolis voor opstallen en inventaris

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.