Universiteit Leiden

nl en

Gebiedsontwikkeling

De Gebiedsontwikkeling (GO) heeft taken op strategisch beleidsniveau en operationeel niveau.

 • Begeleiden/verzorgen van vastgoedtransacties; kaveluitgifte in het Leiden Bio Science Park (LBSP) voor bedrijven en woningbouwontwikkeling.
 • Beheer van vastgoedcontracten.
 • Beheer van terreinen.
 • Parkeermanagement en parkeerbeheer.
 • Realisatie van parkeergarages
 • Input leveren voor een goed financieel overzicht van de exploitatie en investeringen in het Leiden Bio Science Park.
 • Aanleggen van ondergrondse en bovengrondse infrastructuur zoals kabels en leidingen, wegen, voet- en fietspaden.
 • Aanleggen van parken, pleinen en verblijfsgebieden.
 • Organiseren en realiseren van een levendige campus met een mix van functies zoals wonen, werken, horeca, detailhandel, etc. 
 • Realiseren van meer verdichting van het gebied naar een 'innovation district'.
 • Contractbeheer en -management.
 • Bijhouden van websites en andere communicatie over het LBSP.
 • Bijhouden van en sturen op diverse balansen zoals de waterbalans, bomenbalans en de parkeerbalans.
 • Ontwikkelen en initiëren van projecten op het gebied van biodiversiteit, klimaatadaptatie en circulariteit 
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.