Universiteit Leiden

nl en

Human Resources

Afdeling FSW HR: breed in expertise en netwerk, integer en gericht op samenwerking

De facultaire afdeling HR (Human Resources) van de Faculteit der Sociale Wetenschappen geeft op proactieve wijze advies en feedback over de ontwikkeling, uitvoering en werking van het HR-beleid. De maatschappij verandert. Dit vraagt om een andere manier van werken en samenwerken en nieuwe vaardigheden waarbij de mens centraal staat.

Als afdeling HR van de faculteit ondersteunen wij zowel de organisatie, leidinggevenden/managers als medewerkers bij deze transitie in nauwe samenwerking met alle andere HR-professionals die de universiteit kent. Als afdeling bestaan we uit vijf betrokken en gedreven HR-professionals: een afdelingshoofd HR en vier HR-adviseurs.

HR voor leidinggevenden en bestuursleden

Als leidinggevende of bestuurslid ben je bij de HR-afdeling aan het goede adres voor vragen op het snijvlak van mens en organisatie. Dit gaat van individuele gespreksvoering in relatie tot je rol als leidinggevende, tot organisatorische inrichting en cultuurvragen en alles wat daartussen zit. Als afdeling HR bij FSW houden wij ons doorlopend bezig met: advisering en begeleiding op de onderwerpen verzuim, werving en selectie, personele mutaties bij in- door- en uitstroom, conflictencasuïstiek, personeelsplanning en functiewaardering.

We doen dit vanuit integriteit en zorgvuldigheid en gericht op het langetermijnbelang voor de organisatie als geheel. Daarnaast gaan we er ook vanuit dat dat je als leidinggevende de zorg voor je werknemers voelt als je primaire verantwoordelijkheid.

HR voor medewerkers

Als medewerker kun je bij ons terecht wanneer je onverhoopt het idee hebt niet bij je direct leidinggevende terecht te kunnen. We bieden een luisterend oor en kunnen, indien gewenst, aangeven welke opties er binnen de organisatie aanwezig zijn om steun te krijgen bij het uitspreken van je onvrede en wensen.  

Expertises bij HR

Hoewel alle adviseurs in de basis grotendeels dezelfde taken uitvoeren, zijn we een team met uiteenlopende persoonlijkheden, interesses en expertise. Dit vertaalt zich in specifieke aandachtsgebieden per persoon. Binnen het team weten we van elkaar waar we goed in zijn en we betrekken elkaar dan ook wanneer dat aan de orde is. Het kan dus zo maar zijn dat er, naast de vaste adviseur die je aanspreekpunt is, nog iemand aanschuift of bepaalde taken overneemt. Denk daarbij aan expertise op het gebied van:

  • complexe verzuim- of conflictcasuïstiek;
  • moeilijk vervulbare vacatures;
  • vertaling van strategie naar personeelsplanning;
  • ingewikkelde (arbeids-)juridische vraagstukken;
  • het ordenen en structureren van de organisatie inrichting en/of processen.

Daarnaast zijn wij betrokken bij diverse HR-projecten universitair breed waarin wij samen met andere HR-professionals bouwen aan een stevige fundering voor de strategische HR-opgaves voor de komende jaren. Daardoor hebben we een breed netwerk en veel samenwerkingsverbanden binnen en buiten de universiteit. Zo zetten we gezamenlijk altijd stappen vooruit.    

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.