Universiteit Leiden

nl en

Science Onderwijs- en Studentzaken

De dienst Science Onderwijs- en Studentzaken (SOSZ) ondersteunt en faciliteert de onderwijsorganisatie van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en is verantwoordelijk voor alle ondersteunende processen die nodig zijn om het onderwijs aan de faculteit te organiseren. Het gaat daarbij om dienstverlening aan ruim 4200 studenten, in 8 bacheloropleidingen en 13 masteropleidingen.

De medewerkers van de dienst SOSZ ondersteunen studenten, opleidingen en docenten op verschillende terreinen.

De dienst SOSZ bestaat uit: Science Career Services, Science Honours College, Science International Office, Science ICT & Onderwijs, Science Studenten Administratie, Science Onderwijscoördinatie, en Science Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg.

Direct naar het medewerkersoverzicht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.