Universiteit Leiden

nl en

Science Onderwijs- en Studentzaken (SOSZ)

De dienst Science Onderwijs- en Studentzaken (SOSZ) ondersteunt en faciliteert de onderwijsorganisatie van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en is verantwoordelijk voor alle ondersteunende processen die nodig zijn om het onderwijs aan de faculteit te organiseren. Het gaat daarbij om dienstverlening aan ruim 6000 studenten, in 10 bacheloropleidingen, 15 masteropleidingen en 15 minoren.

De medewerkers van de dienst SOSZ ondersteunen studenten, opleidingen en docenten op verschillende terreinen:

Management Science Onderwijs Managementteam
Studenten Science Career Services, Science Honours College, Science International Office, Science Well-being Office, Science Studenten Administratie
Docenten Science E-learning and Educational Development Support
Opleidingen Functioneel beheer, Science Facultair Roosterbureau
Kwaliteitszorg Science Ambtelijk Secretariaat Examencommissie,    Science Beleid en Kwaliteitszorg

Medewerkers

De Science Studenten Administratie (SSA) verzorgt de registratie van studie- en onderwijsgegevens van studenten. Denk hierbij aan het registreren van cijfers voor vakken, stages en/of onderzoeksprojecten in uSis, het voorbereiden en vastleggen van diplomeringen en uitgifte van transcripts. Daarnaast kunnen zij ondersteunen bij vragen over het inschrijven via MyStudyMap.

Contact: ssa@science.leidenuniv.nl en Topdesk

Medewerkers

Het Facultair Roosterbureau zorgt voor een soepel verloop van het roosterproces van alle opleidingen van FWN. In nauwe samenwerking met de docenten en contactpersonen van de opleidingen wordt het een rooster gemaakt waarbij met vele aspecten rekening wordt gehouden. Belangrijke elementen zijn bijvoorbeeld het aantal studenten, volgorde van colleges, beschikbaarheid van docenten, de capaciteit en faciliteiten van lokalen, reistijd tussen verschillende locaties. Het bureau is het aanspreekpunt voor wijzigingen gedurende het jaar en de afstemming met andere diensten die ook gebruik maken van het gebouw en de zalencomplexen.

Contact: roosters@science.leidenuniv.nl

Medewerkers

De Science Career Service ondersteunt en adviseert studenten bij hun studie- en loopbaankeuzes, informeert hen over carrièremogelijkheden, bereidt hen voor op de arbeidsmarkt en verzorgt trainingen op het gebied van loopbaanvaardigheden. Het aanbod bestaat uit online informatie, inloopspreekuren, workshops en individuele adviesgesprekken. Voor meer informatie kun je terecht bij de Leiden University Career Zone.

Naast de services voor studenten, biedt de Science Career Service ook expertise en ondersteuning aan opleidingen die de aansluiting tussen hun curriculum en de arbeidsmarkt willen versterken. Dit kan variëren van het verzorgen van specifieke workshops tot het adviseren over het integreren van loopbaanoriëntatieprogramma’s in het curriculum. Lees meer over arbeidsmarktvoorbereiding in het curriculum en de Career Service.

Contact: career@science.leidenuniv.nl

Medewerkers

Het Honours College is een extra programma voor ambitieuze, nieuwsgierige bachelorstudenten die uitdaging zoeken naast hun reguliere studie. Lees meer over het pakket, toelatingseisen en aanmeldprocedure op de pagina over honoursonderwijs op de studentenwebsite.

Contact: honourscollege@science.leidenuniv.nl

Medewerkers

Het Science International Office geeft advies aan Leidse studenten die naar het buitenland willen voor studie, stage of een research project. Ook opleidingen kunnen hier terecht met vragen. Daarnaast is het International Office het eerste aanspreekpunt voor internationale studenten die in Leiden komen studeren.

Contact: outgoing@science.leidenuniv.nl

Contact: incoming@science.leidenuniv.nl

Medewerkers

Studenten kunnen op het gebied van hun studie en persoonlijke ontwikkeling soms wat meer hulp gebruiken. De Well-being officer kan advies geven aan docenten, studieadviseurs, mentoren of andere studentbegeleiders die op hun beurt studenten willen ondersteunen bij hun welzijn.

Contact: studentwellbeing@science.leidenuniv.nl

Medewerkers

Science E-Learning and Educational Development Support (SEEDS) helpt onderwijs vormgeven en biedt praktische expertise om docenten bij te staan met hulp, uitleg en advies over de basale of juist uitgebreide mogelijkheden van Brightspace en andere digitale leermiddelen om het onderwijs te ondersteunen.

Docenten kunnen ook terecht voor uitleg en advies op maat:

  • bij het inrichten van een Brightspace-omgeving voor hun vak, b.v. met het klaarzetten en nakijken van digitale opdrachten, al dan niet met peer review en/of plagiaatcheck
  • over videogebruik in het onderwijs
  • over software voor interactie tijdens college (online ‘stemmen’)
  • over implementeren van nieuwe manieren van lesgeven.
  • over onderwijskundig advies

Contact: seeds@science.leidenuniv.nl

Medewerkers

Het Ambtelijk Secretariaat Examencommissie ondersteunt de examencommissies van de faculteit op secretarieel, procedureel en juridisch gebied. De ambtelijk secretaris zorgt voor de voorbereiding, verslaglegging en afwikkeling van de besluiten, houdt de jaarplanning in de gaten en het archief van de examencommissie up to date. De secretaris schept de voorwaarden voor een gedegen kwaliteitsborging van de toetsing door de examencommissies. Tevens toetst de ambtelijk secretaris (voorgenomen) besluiten aan de regelgeving, draagt bij aan de ontwikkeling van uniforme procedures en vertegenwoordigt de examencommissie in diverse overleggen en bij beroepsprocedures.

Contact: ambtelijk_secretariaatfwn@science.leidenuniv.nl

Medewerkers

Science Beleid en Kwaliteitszorg adviseert en ondersteunt bij het formuleren en uitvoeren van het facultaire onderwijsbeleid en bij de onderwijskwaliteitszorg van de faculteit en de opleidingen. Kernbegrippen daarbij zijn o.a. onderwijsevaluatie, het functioneren van de opleidingsorganisatie (bv. opleidings- en examencommissie) en opleidingsvisitaties.

Contact Algemeen: onderwijsbeleid@science.leidenuniv.nl

Contact OER: oer@science.leidenuniv.nl

Medewerkers

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.