Universiteit Leiden

nl en

Stichting Praesidium Libertatis II

Doelstelling

De Universiteit Leiden heeft de stichting Praesidium Libertatis II, genoemd naar haar motto ‘Bastion van Vrijheid’, opgericht ten bate van fondsenwervende activiteiten. De Stichting wil faciliterend optreden ten aanzien van het (ver)werven van nieuwe fondsen, schenkingen, legaten en erfstellingen ten behoeve van het verrichten van onderzoek en het geven van onderwijs. Tevens heeft stichting Praesidium Libertatis II als doelstelling het in het algemeen belang voor de korte termijn beheren van de vermogens van stichtingen en andere fondsen, waarvan het bestuur respectievelijk beheer is opgedragen aan het College van Bestuur van de Universiteit Leiden of andere organen van of personen verbonden aan genoemde Universiteit.

Beleid

Stichting Praesidium Libertatis werft fondsen bij (vermogens)fondsen, bedrijven en individuele donoren. Met deze middelen ondersteunt Praesidium Libertatis programma’s, onderzoek en onderwijs van de Universiteit Leiden. Ook projecten op bijvoorbeeld het gebied van universitair erfgoed worden hiermee gerealiseerd. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuur

Beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het verslag van de activiteiten van de stichting staat vermeld in de jaarverslagen.

Contactgegevens

Postbus 9500
2300 RA Leiden

RSIN-nummer

854228470

Financiën

Richtlijn acceptatie donaties

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.