Universiteit Leiden

nl en

Studentgeleding Faculteitsraad

Bij de studentengeleding kun je terecht met jouw vragen, mening en ideeën over de faculteit. Laat je stem horen tijdens je studie!

Belang van Omar

Een frisse wind waait door de universitaire politiek. Nieuw elan! Belang van Omar, voor mezelf, omdat iemand het moet doen. Er is maar één partij voor de student die het niets kan schelen, één partij voor de student die het allemaal wel best vindt, één partij voor de student die kan genieten van ordinair populisme. En wie weet, misschien is het Belang van Omar wel je eigen belang? Wil je gratis koffie? Wil je voetbal kijken in universiteitsgebouwen? Wil je fastfood halen in het Lipsius restaurant? Stem dan op mij, niet dat ik dit vanuit de UR of FR kan veranderen maar ik doe tijdens de campagne graag alsof.

Leden

  • Omar Ghaly

Christelijke Studentenfractie Leiden (CSL)

We maken ons sterk voor jouw welzijn en hulp bij studieproblemen. We komen op voor een veilig digitaal onderwijsklimaat en pleiten voor een betere aansluiting van de arbeidsmarkt waarbij jouw talenten zo goed mogelijk worden ontplooid. Zo pleiten we voor kleinschaliger onderwijs, het uitbreiden van flexstuderen, meer aandacht voor jouw arbeidsmarktvoorbereiding in je laatste studiejaar én interdisciplinair onderwijs. Samen komen we als studenten op voor ons welzijn, een universiteit die denkt aan jouw toekomst en de onderwijskwaliteit waar we recht op hebben. Stem CSL: voor jouw toekomst!

Leden

  • Laura Dagmar Linde

Democratic Students Party (DSP)

De Democratische Studenten Partij - Den Haag is een partij die er altijd naar heeft gestreefd om de stemmen van onze medestudenten actief en op een respectvolle manier te vertegenwoordigen, met de ambitie om hun hoop en zorgen te adresseren. Wij zijn een partij die niet bang is om kritisch met het bestuur om te gaan, de mening van onze collega's te verkondigen en vraagstukken als diversiteit, inclusiviteit en studentenwelzijn aan te pakken. Een streven dat stevig verankerd is in onze overtuiging dat iedereen een stem heeft waarnaar moet worden geluisterd, die moet worden gerespecteerd en vertegenwoordigd. Een stem voor DSP is een stem voor inclusiviteit!

Leden

  • Lelani Antar

Liberale Studentenpartij (LSP)

Tijdens de universitaire verkiezingen kunnen studenten hun stempel drukken op het reilen en zeilen van onze mooie universiteit. Of het nu gaat over studiefaciliteiten, over hoe we onze gebouwen verduurzamen, hoe we de kwaliteit van het onderwijs verbeteren of het rijke studentenleven stimuleren: de kans is groot dat de universiteitsraad en/of de faculteitsraden daarover meepraten én meebeslissen. LSP is de nieuwste, snelst groeiende en grootste studentenpartij van Leiden. Ons motto is: je studententijd is veel meer dan studeren. Voor die gedachte maken wij ons sterk! Vragen of suggesties? Contact ons via de socials.

Leden

  • Daniël Hooimeijer

Daniël Hooimeijer studeert BA Geschiedenis.

‘Het is een ingewikkeld proces voor een student om alles te begrijpen en de duizenden studenten te vertegenwoordigen. Daarom zet ik mij samen met mijn collega’s dit jaar in om een nauwer en blijvend netwerk te creëren tussen de faculteitsraad en de studenten van de faculteit. We zijn al begonnen door naar vergaderingen van de Verenigingen (VerO) en opleidingsbesturen (SoBo) te gaan voor feedback. Daarnaast probeer ik zelf nog het restaurant langer open te krijgen.’

Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS)

LVS maakt zich sterk voor iedere student, ook internationale studenten. Wij staan voor inclusie, diversiteit en een scherpe, kritische kijk op de universiteit. Het welzijn van studenten, een plek waar iedereen zich thuis kan voelen, en een omgeving waar we als studenten met respect behandeld en betrokken worden, zijn voor mij prioriteit. Dat betekent dat we studenten gelijkwaardig behandelen, inclusief omgaan met studenten met andere behoeften en overtuigingen, of studenten die geen Nederlands spreken. En dat we bij beleid kijken naar de impact op onze (mentale) gezondheid, werkdruk, en welzijn als student. Stem daarom bij de verkiezingen op LVS!

Leden

  • Björn de Ruiter
  • Emma de Man
  • Jose Manuel Jun Pereira
  • Sinan Zhao
Björn de Ruiter

Björn de Ruiter studeert Griekse en Latijnse taal en Cultuur en Taalwetenschap.

‘Sinds dit jaar vertegenwoordig ik studenten in de Faculteitsraad Geesteswetenschappen. Omdat studenten lang niet altijd weten dat de medezeggenschap bestaat, en zeker niet weten welke werkzaamheden deze organen verrichten, maak ik me sterk voor heldere en eenduidige communicatie richting studenten en een grotere zichtbaarheid van de medezeggenschap. Daarnaast zet ik mij in voor het belang van kleine opleidingen binnen onze faculteit.’

Jose Manuel Jun Pereira

Jose Manuel Jun Pereira studeert BA Engelse Taal en Cultuur. Hij specialiseert zich in Oud- en Middeleeuws Engels, en zou graag hierin zich verder willen verdiepen met een research master en PhD-traject. Verder is Jose Pereira naast raadslid op zijn faculteit ook een student-mentor, vrijwilliger, bestuurslid van Lijst Vooruitstrevende Studenten, en hierbij ook lid van meerdere commissies. 

‘In de raad zet ik me graag in voor zichtbaarheid, inclusiviteit, studentenwelzijn, en duurzaamheid. Het is tijd dat we de medezeggenschap duidelijker naar voren brengen, en dat meer studenten zich geinformeerd genoeg voelen tijdens het stemmen. Verder zal ik me ook inzetten voor het versterken van de studentenmening in de raad, zodat iedereen weet dat wij daadwerkelijk een stem hebben.’

Sinan Zhao

Sinan Zhao studeert BA Philosophy: Global and Comparative Perspectives and BSc Student International Bachelors of Psychology.

‘Omdat ik in vier landen op drie verschillende continenten heb gestudeerd, weet ik uit persoonlijke ervaring wat internationale studenten nodig hebben om zich veilig en thuis te voelen aan een universiteit in een ander land. Mijn doel als lid van de faculteitsraad is ervoor te zorgen dat de stem van studenten wordt gehoord, misschien vanuit een meer bottom-up perspectief om noodzakelijke gesprekken tussen studenten en de faculteit te vergemakkelijken op gebieden als diversiteit en inclusie, het welzijn van studenten en de praktische kanten daarvan met betrekking tot tentamens en toegankelijkheid voor studenten met extra behoeften. Een ander aspect dat moet worden benadrukt is de zichtbaarheid van de middelen die de faculteit aanbiedt om studenten en personeelsleden te helpen, aangezien er al veel opties worden aangeboden door de faculteit. Er moet een manier komen om de studenten naar de juiste plaats te navigeren, hetzij op het digitale platform of via-via.’

Ondernemende Studenten Leiden (ONS)

ONS is de groene partij voor de actieve student. Je studententijd is een tijd waarin je je op alle vlakken moet kunnen ontwikkelen. De universiteit waar ONS voor staat, is een universiteit die excellent onderwijs en onderzoek aflevert, die zich bekommert om jouw persoonlijke ontwikkeling en welzijn, die hart heeft voor het Leidse verenigingsleven, die zorgt voor goede arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers en die een bijdrage levert aan de maatschappij. Kortom, een ambitieuze universiteit van wereldklasse. Kun jij je vinden in deze visie? Stem dan op ONS!

Leden

  • Michael Reintjens
Michael Reintjens
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.