Universiteit Leiden

nl en

Examencommissie

De examencommissie is wettelijk ingesteld voor het afnemen van examens en de organisatie en coördinatie van de tentamens.

Werkzaamheden examencommissie

Studenten kunnen zich tot de examencommissie wenden met individuele verzoeken om uitzonderingen te maken op de vastgestelde onderwijsprogramma en overige regels van de OER (het Onderwijs- en Examenreglement).

Zo kan de examencommissie op verzoek van de student vrijstelling van in de OER vastgelegde studieonderdelen verlenen, of toestemming geven bepaalde vakken af te leggen in afwijking van de in de OER vereiste volgorde. Daarnaast beoordeelt de examencommissie de verzoeken van studenten met betrekking tot het opnemen van extern gevolgd academisch onderwijs tot hun onderwijsprogramma.

Daarnaast is een belangrijke taak van de examencommissie het vaststellen van nadere regels en richtlijnen met betrekking tot de opleidingen verzorgd door het Instituut CAOS. De examencommissie behandelt ook klachten van studenten over de uitvoering van in de OER gestelde regels en over de beoordeling door examinatoren.

Leden

De examencommissie wordt gevormd door alle leden van de vaste wetenschappelijke staf die onderwijs verzorgen in de bachelor- en masteropleiding CAOS. Het dagelijks bestuur van de examencommissie bestaat uit de volgende leden:

Verzoeken aan de examencommissie

Verzoeken aan de examencommissie kunnen worden ingediend per e-mail aan examencommcaos@fsw.leidenuniv.nl of per post aan: 

Examencommissie CAOS
Postbus 9555
2300 RB Leiden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.