Universiteit Leiden

nl en

Personeel & Organisatie

Afdeling Personeel & Organisatie

De Afdeling P&O van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bestaat uit een Hoofd HRM en een HRM-adviseur. Zij adviseren en ondersteunen het faculteitsbestuur en management van de instituten en stafafdelingen van de faculteit op het terrein van personele vraagstukken, personeelsbeleid, organisatieontwikkeling en personeelsplanning, arbeidsvoorwaarden, functiewaardering, ontslagprocedures en regelgeving. Daarnaast dragen zij zorg voor de uitvoering, monitoring en evaluatie van universitair HR-beleid en ontwikkeling van aanvullend HR-beleid op facultair niveau, de co√∂rdinatie van de vacatures en de procesbewaking van langdurig zieken.

PSSC

Het PSSC verzorgt de personeelsadministratie van de gehele universiteit. Een onderdeel van het PSSC is het PSSC Servicepunt. Informatie over salaris, arbeidsvoorwaarden, verlof en overige personele regelingen kun je vinden op de website van P&O of neem met vragen contact op met het PSSC Servicepunt.

HR Serviceplein

Voor het doorgeven van aanstellingen en mutaties, ziek- en betermeldingen, Self Service en de overige HR formulieren kun je terecht op het HR Serviceplein

Medewerker  

Simone van Diest-Mastenbroek (hoofd HRM)

  • Instituut voor Fiscale- en Economische Vakken
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Instituut voor Metajuridica
Marijn Stipdonk  (HRM-adviseur)
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Instituut voor Strafrecht en Criminologie
  • Stafdienst Bedrijfsvoering

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie