Universiteit Leiden

nl en

HR

Afdeling HR

De afdeling HR adviseert en ondersteunt het faculteitsbestuur en management van de instituten en stafafdelingen van de faculteit op het terrein van personele vraagstukken, personeelsbeleid, organisatieontwikkeling en personeelsplanning, arbeidsvoorwaarden, functiewaardering, ontslagprocedures en regelgeving. Daarnaast draagt zij zorg voor de uitvoering, monitoring en evaluatie van universitair HR-beleid en ontwikkeling van aanvullend HR-beleid op facultair niveau, de coördinatie van de vacatures en de procesbewaking van langdurig zieken.

PSSC

Het PSSC verzorgt de personeelsadministratie van de gehele universiteit. Een onderdeel van het PSSC is het PSSC Servicepunt. Informatie over salaris, arbeidsvoorwaarden, verlof en overige personele regelingen kun je vinden op de website van P&O of neem met vragen contact op met het PSSC Servicepunt.

HR Serviceplein

Voor het doorgeven van dienstverbanden en mutaties, ziek- en betermeldingen, Self Service en de overige HR formulieren kun je terecht op het HR Serviceplein

Medewerker  
Marijn Stipdonk- van der Geest (Hoofd HR a.i. en HR-adviseur) 
  • Stafdiensten 
  • Instituut voor Strafrecht en Criminologie
  • Instituut voor Metajuridica
Pauline Vincenten (HR-adviseur)
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Instituut voor Fiscale- en Economische Vakken
Susanne Deen (D&I officer)
  •  Contactpersoon Diversiteit en Inclusie

Erik de Vries (beleidsmedewerker HR)

  • Hoogleraren en UHD benoemingen
  • Contactpersoon grensoverschrijdende arbeid

Margreet de Lange (HR medewerker)

  • Contactpersoon vacatures
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.