Universiteit Leiden

nl en

Dienstraad ISSC

De Dienstraad is een vertegenwoordiging van al het personeel van het ISSC en overlegt regelmatig met de leiding van het ISSC. Hierbij is het goed functioneren van het ISSC het uitgangspunt. De Dienstraad kaart onder andere relevante zaken aan op het gebied van arbo, veiligheid, werkbeleving, scholing en organisatie.

Als je vragen hebt of als er dingen spelen waarvan je vindt dat wij daarvan op de hoogte moeten zijn, kun je altijd contact met één van de leden opnemen of een mail sturen naar dienstraad@issc.leidenuniv.nl.

Samenstelling

Samenstelling per 1 september 2023:

Naam Dienst
Mark van 't Wout Voorzitter
Emma Kastelein Vice-voorzitter
Monica Smits Secretaris 
Carel Fenijn Vice-secretaris 
Hanno Looijestijn   Algemeen lid
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.