Universiteit Leiden

nl en

Dienstraad ISSC

Samenstelling

De Dienstraad is een vertegenwoordiging van al het personeel van het ISSC en overlegt regelmatig met de leiding van het ISSC. Hierbij is het goed functioneren van het ISSC het uitgangspunt. De Dienstraad kaart onder andere relevante zaken aan op het gebied van arbo, veiligheid, werkbeleving, scholing en organisatie.

Als je vragen hebt of als er dingen spelen waarvan je vindt dat wij daarvan op de hoogte moeten zijn, kun je altijd contact met één van de leden opnemen of een mail sturen naar dienstraad@issc.leidenuniv.nl.

Samenstelling per 1 september 2021:

Naam Rol dienstraad Telefoon
Mark van 't Wout Voorzitter 071 527 1318
Wim Fleischer Adviserend lid & tijdelijk vice-voorzitter 071 527 6917
Casper de Rooij Secretaris  071 527 5944
Nelly Tezbasaran Vice-secretaris 071 527 8987
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.