Universiteit Leiden

nl en

Dienstraad ISSC

Samenstelling

De Dienstraad is een vertegenwoordiging van al het personeel van het ISSC en overlegt regelmatig met de leiding van het ISSC. Hierbij is het goed functioneren van het ISSC het uitgangspunt. De Dienstraad kaart onder andere relevante zaken aan op het gebied van arbo, veiligheid, werkbeleving, scholing en organisatie.

Als je vragen hebt of als er dingen spelen waarvan je vindt dat wij daarvan op de hoogte moeten zijn, kun je altijd contact met één van de leden opnemen of een mail sturen naar dienstraad@issc.leidenuniv.nl.

Naam Rol dienstraad Telefoon
Jasper Aukes Lid Zie intranet
Coen Venema Voorzitter 071 527 1321
Martijn Feleus  Vice-voorzitter 071 527 7766
Nelly Tezbasaran Secretaris 071 527 8987
Mark van 't Wout Vice-secretaris 071 527 1318
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.