Universiteit Leiden

nl en

Dienstraad Studenten- en Onderwijszaken (SOZ)

Als Dienstraad hebben wij regelmatig overleg met de directie, Jeroen ’t Hart en Saskia van der Ham. Met hen wordt de stand van zaken bij SOZ besproken. Het functioneren van de eenheid staat hierbij centraal. We behartigen het welzijn en de belangen van de medewerkers en bevorderen naar vermogen de openheid, de openbaarheid en het onderling overleg binnen SOZ. 

Maak kennis met de kandidaten voor de Dienstraad SOZ | Universitaire verkiezingen 2021

Lees het nieuwsbericht

Wat kan de Dienstraad

De Dienstraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie. De directie moet hierop reageren. Verder moet de directie inlichtingen geven over het gevoerde beleid. Bij nieuw beleid heeft de Dienstraad soms instemmingsrecht.

Onderwerpen die onder andere besproken worden zijn:
werkbelevingsonderzoek en arbeidsomstandigheden, verzuimprotocol, begroting en kwartaalrapportages, doorlichting functiegebouw, het MT werkplan, eventuele problemen bij afdelingen en natuurlijk (helaas) reorganisaties.

Leden Dienstraad

De Dienstraad SOZ (dienstraad@sea.leidenuniv.nl) bestaat uit maximaal vijf leden:

Judith Jongenelen
Judith Jongenelen

Judith Jongenelen (Housing) - voorzitter
j.jongenelen@sea.leidenuniv.nl

Mijn naam is Judith Jongenelen, ik werk bij het Housing Office en ben sinds September 2017 lid van de Dienstraad. De Dienstraad is een laagdrempelige manier om een steentje bij te dragen aan een fijne werkomgeving waar iedereen gehoord wordt.

Ik vind het leuk om Universiteit Leiden ‘van binnenuit’ te leren kennen, en tegelijk bij te kunnen dragen aan een goede medezeggenschap en vertegenwoordiging van het personeel.

Rianne Bouwman
Rianne Bouwman

Rianne Bouwman (STA)
r.bouwman@sea.leidenuniv.nl

Ondertussen ben ik ruim 4 jaar werkzaam bij SOZ. Ik heb in die tijd opgemerkt dat we bij SOZ fijne collega’s hebben en ik zou leuk vinden als we elkaar wat meer leren vinden. Om hier aan bij te dragen ben ik bij de Dienstraad gegaan. Het is belangrijk voor mij als onderdeel van de Dienstraad dat wij onze collega’s goed vertegenwoordigen. Vertrouwen, samenwerking en respect horen daarbij. Ik hoop dan ook we de komende twee jaar zichtbaarder worden voor al die fijne collega’s. 

Qing-yi Fan
Qing-yi Fan

Qing-yi Fan (SSS)
q.y.fan@sea.leidenuniv.nl

Ik ben Qing-yi Fan en ik werk als studentendecaan bij Student Support Services binnen SOZ. Ik heb me verkiesbaar gesteld voor de Dienstraad, omdat ik meer openheid en sociale veiligheid op de werkvloer zou willen zien en ik me hiervoor graag wil inzetten. Benader me vooral als je opmerkingen of ideeën hebt die ik mee kan nemen.

Xavier Baudet
Xavier Baudet

Xavier Baudet (FO)
x.f.baudet@sea.leidenuniv.nl

Mijn naam is Xavier Baudet en ik werk bij de LU-kaartbalie op Plexus. Sinds 2019 ben ik tevens lid van de Dienstraad SOZ.  In deze hoedanigheid wil ik er aan bijdragen dat iedere medewerker van SOZ optimaal kan functioneren. Daar hoort onder mee bij dat hij voldoende  wordt gefaciliteerd en dat bij belangrijke beslissingen zijn oordeel zwaar weegt. Bij een moderne professionele organisatie hoort wat mij betreft ook transparantie en het zo goed mogelijk benutten van het binnen de organisatie aanwezige talent. De sleutel tot succes ligt volgens mij in het verbeteren van de interne communicatie en in ‘het overbruggen van de kloof in perceptie’. Ik hoop dat ik daar een bijdrage aan kan leveren.

Jack Wiltjer
Jack Wiltjer

Jack Wiltjer (AO)
j.h.wiltjer@sea.leidenuniv.nl

Sinds 2014 werk ik bij het Admissions Office. Ik zie SOZ groeien en veranderen en houd daarbij graag, om de belangen van de medewerkers te bewaken, een vinger aan de pols bij de directie. Heb je vragen over of wil je ons attenderen op ontwikkelingen die er gaande zijn op jouw afdeling, laat het dan weten! Jouw input helpt ons om de belangen van medewerkers van SOZ, zo breed mogelijk te behartigen.

Contact

Als je vragen hebt of als er dingen spelen waarvan je vindt dat wij daarvan op de hoogte moeten zijn, kun je altijd contact met één van de leden opnemen of een mail sturen naar dienstraad@sea.leidenuniv.nl.

Bij problemen die een individueel karakter hebben, zoals bijvoorbeeld een arbeidsconflict, kunnen we je niet helpen. Wel kunnen we je doorverwijzen naar de verantwoordelijke persoon of dienst die dat wel kan.

Meer over medezeggenschap

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.