Universiteit Leiden

nl en

Dienstraad Studenten- en Onderwijszaken (SOZ)

Als Dienstraad hebben wij regelmatig overleg met de directie, Jeroen ’t Hart en Saskia van der Ham. Met hen wordt de stand van zaken bij SOZ besproken. Het functioneren van de eenheid staat hierbij centraal. We behartigen het welzijn en de belangen van de medewerkers en bevorderen naar vermogen de openheid, de openbaarheid en het onderling overleg binnen SOZ. 

Wat kan de Dienstraad doen

De Dienstraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie. De directie moet hierop reageren. Verder moet de directie inlichtingen geven over het gevoerde beleid. Bij nieuw beleid heeft de Dienstraad soms instemmingsrecht.

Onderwerpen die onder andere besproken worden zijn:
werkbelevingsonderzoek en arbeidsomstandigheden, verzuimprotocol, begroting en kwartaalrapportages, doorlichting functiegebouw, het MT werkplan, eventuele problemen bij afdelingen en natuurlijk (helaas) reorganisaties.

Leden Dienstraad

De Dienstraad SOZ (dienstraad@sea.leidenuniv.nl) bestaat uit maximaal vijf leden:

Mariëlle van Es
Mariëlle van Es

Mariëlle van Es (IR - Scholarships) - duo-voorzitter

Sinds 2013 werk ik bij Team Scholarships, onderdeel van International Relations, waar ik inmiddels teamleider ben.

Ik heb op verschillende plekken binnen en buiten de Universiteit Leiden gewerkt. Zo ben ik editor geweest bij een uitgeverij, ben ik een aantal jaar fysiotherapeut geweest en heb ik zowel op faculteiten als centraal gewerkt binnen Universiteit Leiden. Op al deze toch zeer verschillende plekken gold dat plezier hebben in het werk voor iedereen belangrijk is. Momenteel zit ik in een werkgroep die zich bezig houdt met werkdruk en werkplezier. Hoe kun je ervoor zorgen dat iedereen zich gehoord voelt en welke stappen kunnen we nemen om werkdruk en werkplezier goed in balans te krijgen?

Naast dit onderwerp maak ik me ook hard voor inclusiviteit, diversiteit en duurzaamheid. Voor deze onderwerpen neem ik deel aan een overleg met verschillende Nederlandse universiteiten. Ik hoop in de Dienstraad zaken te bespreken die voor jou belangrijk zijn. Je kunt me altijd bereiken via mail of Teams.

Contact

Tanja de Bie
Tanja de Bie

Tanja de Bie (CFI)

Na mijn studie geschiedenis, waar ik actief was in onderwijskwaliteit, ben ik een tijdje in de thuiszorg werkzaam geweest als leidinggevende, maar sinds 2010 ben ik weer terug bij de universiteit. Sinds 2013 mag ik met online onderwijs, modereren en online communities bezighouden via het Centre for Innovation. Het CFI is een bijzonder leuke creatieve en uitdagende plek om te werken en ik doe dit nog steeds met veel plezier.

Naast de kwalitatieve verbeteringen van het online onderwijs, hou ik me ook bezig met duurzaamheid en inclusiviteit. Zo verzorgt CFI een Mindful Garden op de Schouwburgstraat in Den Haag, waar ik een van de twee hoofdtuinders ben. In mijn vrije tijd doe ik op dit moment een studie Culturele Wetenschappen aan de Open Universiteit.

Ik heb altijd ruimte in mijn agenda voor een lunch of een wandeling als je een vraag hebt of je hart wil luchten.

Contact

Didi van Berge Henegouwen (USC)

Naast mijn studie ben ik een aantal jaren werkzaam geweest als uitzendkracht bij het USC. Na mijn studie afgerond te hebben en enkele andere banen gehad te hebben, ben ik weer terug bij het USC. Nu in vaste dienst als back-office medewerker.

Naast mijn functie als back-office medewerker ben ik duurzaamheidscoördinator van het USC. Duurzaamheid is een belangrijk thema voor mij, waarin nog veel te winnen valt. Daarnaast zijn openheid en betrokkenheid thema’s die ik graag onder de aandacht wil brengen.

Contact

Conny Bokern (FO) - duo-voorzitter

Sinds juni 2019 ben ik werkzaam bij Frontoffice Student- en Onderwijszaken. En heel blij dat we weer aan de balie vele studenten kunnen helpen!

Vanuit mijn interesse in mensen en processen heb ik mij verkiesbaar gesteld voor de Dienstraad SOZ. Op deze manier wil ik graag mijn steentje bijdragen aan een transparante, respectvolle en fijne werkomgeving waar met plezier en enthousiasme gewerkt kan worden. Een prettige en veilige werkomgeving vind ik de zo belangrijke basis om goed te kunnen werken. Laat het weten wanneer je iets wilt weten of iets besproken wilt zien in de Dienstraad. Ik breng het dan graag voor je in.

Contact

Frans van der Meer
Frans van der Meer

Frans van der Meer (Plexus) - toehoorder

Ik ben sinds begin 2019 in dienst bij de Universiteit Leiden als operationeel technicus bij het studentencentrum Plexus aan de Kaiserstraat. Bij mijn vorige baan was ik werkzaam op kantoor bij een commercieel bedrijf en heb daar vele functies bekleed. Ik kan wel zeggen dat ik daardoor een hele brede werkervaring heb.

Bij Plexus open ik doordeweeks het pand en draag er zorg voor dat de bezoekers van ons pand een fijn en veilig pand kunnen betreden. Daarnaast voer ik allerhande werkzaamheden uit in het beheerteam van het gebouw, een leuke en actieve werkomgeving. Tevens ben ik coördinator duurzaamheid SOZ en vele andere zaken hebben mijn interesse. In het kader van duurzaamheid is het ook prettig werken in gezonde omstandigheden in een professionele cultuur. Dit sluit aan bij Sustainable Development Goals 3 en 8. Dat zijn belangrijke punten om mee bezig te zijn en vandaar dat ik het op prijs stel als ik als toehoorder bij de Dienstraad plaats kan nemen.

Als je me nodig hebt en/of iets wil delen, kun je van maandag tot en met donderdag aan de Kaiserstraat terecht. De koffie staat klaar!

Contact

Marcel Melchers
Marcel Melchers

Marcel Melchers (SSS) - toehoorder

Ik ben sinds 1993 werkzaam bij de Universiteit Leiden. Eerst als tijdelijke kracht bij het informatiecentrum van Plexus en later als coordinator van datzelfde centrum en sinds ongeveer 2000 als studentendecaan. Als studentendecaan behartig je onder andere de rechtspositie van studenten. Voor mijn functies bij de universiteit heb ik Geneeskunde gestudeerd in Rotterdam en Kunstgeschiedenis in Leiden. 

Ik vind transparantie en rechtvaardigheid belangrijk. Ik vind dan ook belangrijk om de roze olifanten in de kamer te adresseren. Vaak met een zekere directheid die wellicht niet altijd tot onmiddellijke waardering leidt, maar wel kan helpen om zaken bespreekbaar te maken. Ik denk dat het belangrijk is voor iedereen, medewerkers en organisatie, dat men een prettige werkomgeving heeft. Als medewerkers zich thuis voelen en kunnen werken in een omgeving die ze voldoende faciliteert, vaart ook de organisatie daar wel bij. 

Het spreekt voor zich dat je altijd welkom bent om met mij of met de andere leden van de Dienstraad in gesprek te gaan.

Contact

Contact

Als je vragen hebt of als er dingen spelen waarvan je vindt dat wij daarvan op de hoogte moeten zijn, kun je altijd contact met één van de leden opnemen of een mail sturen naar dienstraad@sea.leidenuniv.nl.

Bij problemen die een individueel karakter hebben, zoals bijvoorbeeld een arbeidsconflict, kunnen we je niet helpen. Wel kunnen we je doorverwijzen naar de verantwoordelijke persoon of dienst die dat wel kan.

Meer over medezeggenschap

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.