Universiteit Leiden

nl en

Dienstraad Studenten- en Onderwijszaken (SOZ)

De Dienstraad Studenten & Onderwijszaken (SOZ) vertegenwoordigt al het personeel van SOZ en overlegt regelmatig met de directie. Hierbij is het goed functioneren van de organisatie het uitgangspunt. 

De Dienstraad draagt bij aan een zo goed mogelijk functioneren van de afdeling in al haar doelstellingen en behartigt het welzijn en de belangen van de medewerkers en bevorderen naar vermogen de openheid, de openbaarheid en het onderling overleg binnen SOZ.

Wat doet de Dienstraad?

De Dienstraad heeft regelmatig, namens de medewerkers van SOZ, overleg met de directie; Jeroen ’t Hart en Saskia van der Ham. Met hen wordt de stand van zaken bij SOZ besproken waarbij het functioneren van het collectief centraal staat. 

De Dienstraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie. De directie moet hierop reageren. Verder moet de directie inlichtingen geven over het gevoerde beleid. Bij nieuw beleid heeft de Dienstraad soms instemmingsrecht.

De Dienstraad kaart o.a. relevante zaken aan op het gebied van arbo, veiligheid, werkbeleving, scholing en (re)organisatie. Er worden bijvoorbeeld de volgende onderwerpen besproken: werkbelevingsonderzoek en arbeidsomstandigheden, begroting en financiële rapportages, doorlichting functiegebouw en eventuele problemen bij afdelingen.

De Dienstraad SOZ functioneert volgens het Reglement Dienstraden van de universiteit.

Dienstraad SOZ
v.l.n.r. Crescel Martis, Kirsten Lelieveld, Cees Faes, Eden Pieterse, Carine de Wilde

Dienstraad

De Dienstraad SOZ is samengesteld uit medewerkers van de afdeling Studenten- en Onderwijszaken (SOZ). De raad bestaat op dit moment uit 5 verkozen vertegenwoordigers. De raad is bereikbaar via dienstraad@sea.leidenuniv.nl.

Samenstelling

Samenstelling per 1 september 2023:

Naam Dienst
Kirsten Lelieveld Duo-voorzitter
Carine de Wilde Duo-voorzitter
Cees Faes Algemeen lid
Crescel Martis Algemeen lid
Eden Pieterse Algemeen lid

De leden van de Dienstraad vinden het belangrijk dat de medewerkers van SOZ hen ook weten te vinden, daarom stellen zij zich graag voor:

Kirsten Lelieveld
Kirsten Lelieveld

Kirsten Lelieveld

Mijn naam is Kirsten Lelieveld en sinds 2021 ben ik werkzaam als projectcoördinator Studentenwelzijn. Mijn werk omvat een interessant en breed takenpakket en dat geeft mij energie. Ik vind het heel belangrijk dat studenten goed in hun vel zitten en in hun studietijd leren veerkrachtig(er) te zijn. Niet alleen het welzijn van studenten gaat mij aan het hart, maar ook die van onszelf als medewerkers aan deze onderwijsinstelling. Als student zat ik in 2018-2019 in de Universiteitsraad van Universiteit Leiden en nu ik hier werkzaam ben, groeide mijn interesse voor de Dienstraad. Graag sta ik in verbinding met collega's en zoek ik kansen binnen SOZ om onze werkomgeving fijner te maken. Heb jij een idee wat daaraan kan bijdragen? Ik hoor het graag!

Contact

Carine de Wilde
Carine de Wilde

Carine de Wilde

Ik ben Carine de Wilde en sinds april 2022 werkzaam als Senior International Relations. Met mijn uitgebreide ervaring en diepe passie voor internationalisering in het onderwijs, sta ik te popelen om de uitdaging aan te gaan als lid van de Dienstraad. Binnen internationalisering zijn essentiële thema's zoals inclusie, diversiteit en gelijkheid van groot belang. Ik geloof dat deze waarden cruciaal zijn voor elke organisatie in de breedste zin. Een inclusieve en diverse werkomgeving vormt namelijk de voedingsbodem voor meer creativiteit en innovatie op de werkvloer. Hierdoor ervaren medewerkers meer geluk, comfort, waardering en betrokkenheid. Dit motiveert hen niet alleen, maar stelt hen ook in staat hun volledige potentieel te bereiken. Naar mijn idee een win-win voor zowel medewerkers als organisatie!

Omdat wij dit als Dienstraad natuurlijk niet alleen kunnen bewerkstelligen, hebben we jullie, onze gewaardeerde collega’s, ook hard nodig! Kom daarom met ons in contact, loop bij ons binnen of drink een bakkie pleur met ons. Wij zijn er voor jullie en horen dan ook graag wat jullie aan het hart gaat in onze mooie organisatie.

Contact

Cees Faes
Cees Faes

Cees Faes

Ik ben Cees Faes en werk nu vijf jaar als projectcoördinator EL CID bij de afdeling Student Support Services. Na mijn eigen bestuursjaar waarin ik de EL CID-week 2016 mocht organiseren, ben ik met plezier voor de universiteit gaan werken. In mijn huidige functie ben ik verantwoordelijk voor de organisatie van een van de jaarlijkse introductieweken. De dagelijkse organisatie van de introductieweek ligt in handen van een jaarlijks wisselende groep studenten, die ik begeleid in hun leerproces en hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. 

Sinds september maak ik deel uit van de Dienstraad. In de jaren dat ik werkzaam ben, heb ik een groeiende behoefte om mijn input te geven om als afdeling en universiteit kansen te benutten om medewerkers een prettige werktijd te geven. Ik vind het belangrijk om bij te kunnen dragen aan duidelijke, open en eerlijke communicatie op onze afdeling. Waar alle partijen zich gehoord en begrepen voelen. Mocht je vragen hebben of behoefte hebben aan kopje koffie om gehoord te worden, neem dan gerust contact met mij op!

Contact

Crescel Martis
Crescel Martis

Crescel Martis

Mijn naam is Crescel Martis en sinds eind 2021 werk ik bij de afdeling Admissions Office, waar ik deel uitmaak van het Master team. In mijn huidige functie als admissions officer en met mijn jarenlange ervaring in de hospitality branche, zie ik hoe belangrijk het is om werkprocessen adequaat te stroomlijnen, zonder daarbij de behoeften van mijn collega's uit het oog te verliezen.

Bovendien ben ik ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan een gezonde werkplek en -sfeer. Laten we samen streven naar een werkomgeving waar de juiste voorzieningen samenkomen met een perfecte balans in informatievoorziening tussen de werkvloer en het management, voor een gedeelde succesvolle toekomst.

Ik hoor graag van jullie wat jullie belangrijk vinden. Ik sta altijd open voor ideeën die kunnen bijdragen aan een prettige werkomgeving voor ons allemaal.

Contact

Eden Pieterse
Eden Pieterse

Eden Pieterse

Ik ben sinds anderhalf jaar werkzaam als functioneel beheerder van team ATIE (Aanmelden, Toelaten, Inschrijven & Exchange). Vanuit mijn werk houd ik me veel bezig met processen rondom de inschrijving en uitwisseling van studenten. Soms vereist dit het ontwerpen van een nieuw proces, en hierin zie ik dat we als medewerkers zo veel mogelijk proberen na te denken over ‘wat kunnen wij doen om de student te ondersteunen en de processen zo soepel mogelijk te laten verlopen’. Dit is een van de dingen die ik enorm waardeer aan deze werkomgeving, de oprechte meegaandheid en interesse waarmee medewerkers zich inzetten voor de studenten.

Maar, ook als medewerkers kunnen we soms wel wat ondersteuning gebruiken en om ons werk goed te kunnen doen zijn een fijne werksfeer en goede interne processen ontzettend belangrijk. Zo divers als onze studenten populatie is, zo divers is ook ons medewerkersbestand. Vanuit dit oogpunt is voor mij diversiteit en inclusie een zeer belangrijk thema. Hoe kunnen wij als SOZ ervoor zorgen dat onze medewerkers de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben en zij zich op hun plek voelen om zo het beste uit zichzelf te halen?

Daarnaast hoor ik natuurlijk ook graag van jullie wat er speelt en wat wij als Dienstraad SOZ kunnen betekenen.

Contact

Contact

Heb je vragen? Of spelen er dingen waarvan je vindt dat wij daarvan op de hoogte moeten zijn? Neem dan contact op met één van de leden of stuur een e-mail naar dienstraad@sea.leidenuniv.nl.

Ons werk gaat vooral over collectieve kwesties die werknemers aangaan. Bij problemen die een individueel karakter hebben, zoals bijvoorbeeld een arbeidsconflict, verwijst de Dienstraad je door naar andere hulpbronnen zoals advies en begeleiding bij problemen op de werkvloer en de vakbonden. Ook behandelt de Dienstraad geen vragen over de CAO.

Mocht je meer willen lezen over medezeggenschap: Medezeggenschap op de universiteit.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.