Universiteit Leiden

nl en

Promovendi-psycholoog

De promovendi-psycholoog is er voor alle promovendi van de Universiteit Leiden die last hebben van psychische klachten die worden veroorzaakt door het promotieproces of daar direct effect op hebben.

De promovendi-psycholoog is zeer goed op de hoogte van de unieke positie die de promovendus inneemt en kan daardoor adequate hulp bieden die aansluit bij de specifieke behoeften van de promovendus.

Voor wie?

De promovendi-psycholoog is er voor alle promovendi van de Universiteit Leiden, ongeacht hun aanstelling. Dus zowel voor promovendi met een arbeidscontract als voor beurs- en buitenpromovendi.

Waar kan de promovendi-psycholoog bij helpen?

Je kunt bij de promovendi-psycholoog terecht met problemen die door het promotieproces zijn ontstaan en met persoonlijke problemen die hieraan gerelateerd zijn. Zoals:

 • Te hoge (werk)druk, disbalans in werk en privé
 • Stressklachten, fysiek en mentaal
 • Uitputting en burn-out
 • Concentratieproblemen 
 • Motivatieproblemen
 • Uitstelgedrag
 • Angstklachten, waaronder faalangst en paniek
 • Stemmingsklachten
 • Perfectionisme, imposter syndroom
 • Onzekerheid (over toekomst)
 • Moeite met assertiviteit
 • Laag/negatief zelfbeeld
 • Sociaal isolement, eenzaamheid
 • Aanpassingsproblemen, cultuurschok
 • Problemen met supervisie of andere aspecten van de werkomgeving
 • Problemen door de coronacrisis

Intakegesprek

Je kunt een afspraak maken voor een intakegesprek via phdpsychologist@sea.leidenuniv.nl. Het doel van het intakegesprek is om samen te bekijken welke hulp passend is voor jou. Dit gesprek duurt en uur kan via Teams videobellen of op locatie in Studentencentrum Plexus in Leiden.

Maak een afspraak

Vervolg

Afhankelijk van je hulpvraag zijn er na het intakegesprek een aantal mogelijkheden:

 • Eenmalig advies en informatie
 • Individuele begeleiding door de promovendi-psycholoog (maximaal 4 gesprekken) 
 • Deelname aan een groep
 • Deelname aan een curses, zoals Get more success with less stress
 • Deelname aan een E-healthprogramma
 • Doorverwijzing naar een andere hulpaanbieder
 • Loobaancoaching of -training via HR

Doorverwijzing

In de volgende gevallen kan de promovendi-psycholoog besluiten je door te verwijzen:

 • Er is langdurige of meer gespecialiseerde hulp nodig.
 • Je klachten zijn urgent of ernstig, bijvoorbeeld als je suïcidale gedachten hebt.
 • Er is sprake van meervoudige problematiek (bijvoorbeeld op verschillende levensgebieden).
 • Je klachten bestaan al langere tijd.
 • Er is sprake van een samenwerkingsprobleem in de werksfeer en bemiddeling (mediation) is wenselijk.

Als je wordt doorverwezen naar meer gespecialiseerde hulp in de GGZ is een verwijzing van de huisarts nodig. Wanneer je, na het lezen van de informatie op deze website, zelf al inschat dat er meer hulp nodig is, kun je natuurlijk ook direct naar je huisarts gaan.

Gratis

De gesprekken met de promovendi-psycholoog zijn gratis.

Privacy en vertrouwelijkheid

De gesprekken zijn strikt vertrouwelijk. De promovendi-psycholoog heeft geheimhoudingsplicht en zal nooit zonder toestemming van de promovendus informatie delen met derden, zoals een huisarts, leidinggevende of (co)promotor.

Cursussen

De cursus 'Get more success with less stress' is bedoeld voor promovendi die problemen ondervinden op het gebied van mentaal welzijn als gevolg van werkdruk of -stress. De cursus staat open voor alle promovendi, of je nu al hulp hebt gezocht bij de promovendi-psycholoog of niet.

Lees meer en meld je aan

Wie zijn de promovendi-psychologen?

Agnes van Rossum

Agnes van Rossum heeft jarenlang gewerkt als wetenschapper in de functie van analist, promovendus (gepromoveerd in 2006) en postdoc. In 2010 besloot ze de wetenschap uit te gaan. Ze is klinische en gezondheidspsychologie gaan studeren aan de Universiteit Utrecht en startte haar eigen praktijk. Als promovendi-psycholoog brengt ze haar twee werelden samen.

Agnes van Rossum, promovendi-psycholoog
Agnes van Rossum, promovendi-psycholoog

Margarita Lourido

Margarita Lourido heeft in 2016 haar PhD in Klinische Psychologie en Gezondheid behaald in Barcelona. Ze heeft een uitgebreide internationale achtergrond met studie en werk in verschillende landen, waaronder Colombia, de Verenigde Staten, Spanje en Nederland. Ze heeft sinds 2018 haar eigen bedrijf als coach-psycholoog, waarin haar passie uitgaat naar het helpen van hoogopgeleide internationalen bij het navigeren door de uitdagingen van het opbouwen van een carrière en leven in het buitenland

Margarita Lourido, promovendi-psycholoog
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.